Minneord over Phumzile Mabizela

Phumzile Mabizela er død.

Phumzile var i mange år generalsekretær i INERELA+, et internasjonalt nettverk for religiøse ledere som lever med eller er personlig berørt av hiv og aids.

Hun var prest, kvinneaktivist, Aids aktivist, menneskerettighetsforkjemper, venn, samtalepartner og en viktig alliert for LHBTI personer verden over. En som viste vei. Hun var uredd og fylt av kjærlighet. Hennes kraft, autoritet og ekthet kom dypt innenfra, fra alle de kampene hun selv måtte kjempe.
Vi sørger med familien og med den store flokken av venner og bekjente i Afrika og over hele verden som fikk kjenne Phumzile og som hentet styrke og krefter i kampen for alle menneskers rettigheter gjennom henne.
Phumzile tok oss med på en reise, når hun gikk på talerstolen. Vi reiste gjennom et landskap av mennesker som var utstøtt, nedvurdert, utsatt for vold og overgrep; enten de var hiv-smittet, LHBTI personer, annerledes tenkende og troende, eller rett og slett bare var kvinner. Og på den reisen viste hun oss de gode og de negative sidene ved kultur og tradisjoner, de sidene som løfter opp og de som trykker ned, og hele tiden hadde hun med perspektiver og bilder fra sin kristne tro. Hun viste veien til frihet og rettigheter for alle.
Kirkeledere, som oftest var menn, endret holdninger i møte med henne. Det ble umulig å holde fast på meninger som førte til undertrykkelse av Guds skaperverk etter å ha hørt Phumzile.
FRI var så heldig at vi hadde henne som gjest og innleder på seminaret «When Theology produces Violence» i Oslo. Her hold hun foredraget “Family, Patriarchy and Human Sexuality in an African context”
Nå er hennes stemme stilnet. Men arven fra Phumzile vil fortsatt være en inspirasjon for menneskerettighetsforkjempere verden over.

Posted by Foreningen FRI