– Tallene er sjokkerende og dramatiske

FRI er dypt bekymret over funnene i BUFDIRs levekårsundersøkelse blant skeive, lagt frem i dag. For første gang er transpersoner med som separat gruppe i undersøkelsen, og med ikke-binære som egen kategori. Tallene er dramatiske, særlig for bifile og transpersoner. 

Dessverre er resultatene ikke uventet, da de er i linje med internasjonal forskning samt våre egne erfaringer.

Tiltak må på plass

Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, er ikke overrasket over tallene:

– Jeg skulle ønske jeg kunne si vi var overrasket. Tallene er sjokkerende og dramatiske, men dessverre reflekterer de internasjonale funn og våre daglige erfaringer med målgruppene våre. Vi visste alt fra livskvalitetsundersøkelsen i fjor at skeive skiller seg ut negativt på en rekke faktorer, og at bifile særlig var utsatt. Dette er den første undersøkelsen vi har som tar med transpersoner som særskilt gruppe. Men som det ble påpekt på lanseringen av rapporten: Hadde rapporten bare handlet om homofile og lesbiske ville vi også sagt at de har levekårsutfordringer.

FRI etterlyser konkrete tiltak:

– Dette er ikke bare et problem i ett område av samfunnet. Vi trenger satsing på alle områder. Fra hatkriminalitet til kunnskap i helsevesen og utdanningsfeltet og på arbeidsplasser. Særlig haster det med å få til et godt behandlingstilbud for transpersoner. Men det må også økes kompetansen på kjønns- og seksualitetsmangfold innen blant annet voldtektsforebygging, primærhelsetjeneste og psykiatrien.

Miriam Hammeren Pedersen representerte FRI under lanseringen av rapporten, og påpeker at kunnskapen må føre til handling:

– Nå myndighetene ta transpersoners helse og levekår på alvor – det går ikke lenger an å gjemme seg bak en påstand om at det ikke finnes kunnskap.

Handlingsplan

Torsdag legges det frem en LHBT-handlingsplan. Gjestvang er forsiktig optimistisk

– Med bakgrunn i disse tallene og lovnadene fra regjeringen om styrket arbeid for psykisk helse håper vi å se konkrete tiltak rettet mot målgruppen, som midler til brukerorganisasjonene, styrket arbeid mot hatkriminalitet, innføring av et tredje juridisk kjønn, og fortgang i en lov mot konverteringsterapi. Det haster også å få på plass et godt og desentralisert behandlingstilbud for kjønnsinkongruente.


Rapporten

Les hele rapporten her


I korte trekk scorer transpersoner dårligere på ca alle indikatorer:

30 % av transfolk har prøvd å ta livet sitt.
1 av 3 har opplevd seksuelle overgrep.
1 av 4 har har blitt direkte trua med fysisk vald i løpet av dei siste 5 åra.

Bifile

Bifile skiller seg også ut negativt i forhold til homofile og heterofile. Dette er heller ikke uventet i lys av tidligere forskning, som for eksempel livskvalitetsundersøkelsen fra i fjor.

Rapportens hovedfunn:

Hovedfunnene i undersøkelsen kan oppsummeres i tre punkt:

1) Transpersonene rapporterte om levekårsutfordringer og erfaringer med ulike former for diskriminering. Samtidig rapporterte de også om stolthet og støtte, og deltakelse i organisasjonsliv, skeive organisasjoner og vennenettverk.

2) Lesbiske kvinner og homofile menn rapporterte i stor grad om levekår på lik linje med heterofile kvinner og menn, men er noe mer utsatt for psykiske helseplager. Analysene viser små og få forskjeller mellom heterofile og lesbiske kvinner. Forskjellene mellom heterofile og homofile menn er også relativt små, men på flere punkt var det signifikant flere homofile menn enn heterofile menn som rapporterte om levekårsutfordringer.

3) Blant bifile menn og kvinner var det høyere andeler som rapporterte om levekårsutfordringer enn blant lesbiske kvinner og homofile menn og heterofile kvinner og menn. I 2013 ble levekårsutfordringer blant bifile kvinner trukket fram. I 2020-utvalget finner vi tydeligere levekårsutfordringer blant både bifile menn og kvinner.

Posted by Foreningen FRI