Ny leder!

Landsmøtet har valgt nytt styre og vi har en ny leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang (37).

Gjestvang kommer fra Østre Toten, og via lærerstudier og jobb i Nord-Trøndelag endte han opp på Bleiken i Gran kommune på Hadeland. Han har erfaring fra organisasjonen på alle nivåer, fra arrangering av lokale kafetreff til sentralstyret, og var ansatt i FRIs tiltak Rosa Kompetanse. Gjestvang er opphavsmannen bak LHBT-handlingsplanen Modige, mangfoldige Hadeland, som er et resultat av interkommunal og tverrpolitisk innsats på Hadeland. I den forbindelse har han også vært primus motor for Hadeland pride de siste 3 årene.

– Jeg er beæret over landsmøtets tillit, sier Gjestvang. 

– FRIs arbeid blir stadig viktigere. Vi er særlig bekymret for utviklingen i Europa, der mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet blir utsatt for hat, vold og diskriminerende lovverk. Her i Norge har FRI vært, og skal fortsette å være, en pådriver i arbeidet mot hatkriminalitet. Hatkriminalitet sprer frykt, gjør at mange av oss ikke tør å være dem vi er.


Nytt arbeidsprogram

FRI har vedtatt nytt arbeidsprogram og satt fire satsningsområder for de neste to årene: “Skeives rettigheter i Europa”, “kjønnsnormer og kjønnsmangfold”, “ Familie og reproduksjon” og  “Sammensatt diskriminering og antirasisme”.

Internt i organisasjonen ser den nyvalgte lederen behovet for å fortsette arbeidet med sammensatt diskriminering:

– Vi er en minoritetsorganisasjon og må anerkjenne at tilhørighet til flere minoritetsgrupper fører til et ekstra press på individet.

– Sammensatt diskriminering og antirasisme har vært et av områdene vi har jobbet med over en tid. Jeg og FRI ser at vi må fortsette å jobbe internt med dette, siden vi anerkjenner at vi har et forbedringspotensial her.

– FRI er en organisasjon som skaper arenaer der folk møtes. Her skal det være rom for at alle folk, uansett minoritetsstatus skal føle seg trygge og velkomne.

Nytt styre


Inge har fått gode støttespillere i et nytt styre. Ny organisatorisk nestleder er Daniel Bøhn Rayner, og ny politisk nestleder er Brita Brekke 

Brita Brekke har fem års fartstid i organisasjonen og er nylig avgått leder for Fri Oslo og Akershus, der hun også har vært styremedlem og ansatt. Daniel Rayner har sittet som sentralstyremedlem i FRI i flere perioder. Han har i tillegg bred erfaring fra ulike interesseorganisasjoner og fra partipolitikken

 

Nytt styre for øvrig består av…

Styremedlem: Henriette Nielsen
Styremedlem: Marita Holmeset-Varpe
Styremedlem: Nicholay Teherani
Styremedlem: Christine Marie Jentoft
Styremedlem: Christian Haugen

Vara: Daniel Abimael Skjeve Wensell
Vara: Frode Lagset

Posted by Foreningen FRI