Pride for alle

Pride er et så viktig pusterom for mange, og derfor er det helt nødvendig at vi som arrangerer Pride klarer å gjøre våre arrangementer trygge og inkluderende for alle.

Det siste året har pridefestivaler og parader dukket opp stadig flere steder i landet vårt. Engasjerte, frivillige sjeler har ønsket å synliggjøre kjønns- og seksualitetsmangfold lokalt og skapt små og store festivaler. Fra Bodø og Harstad i Nord til Lillehammer og Hamar i øst og til Stord og Stavanger i vest har folk hatt parader i gatene. Noen av disse har skjedd i regi av FRI, mens andre har vært skapt av lokale ildsjeler i privat regi eller av politiske ungdomsparti. Mange tror at det er et likhetstegn mellom FRI og Pride. Det er det ikke, men FRI er likevel opptatt av at alle pridene, også dem som ikke arrangeres av oss, skal være tilgjengelig for alle. Alle vi som arrangerer pride har et særskilt ansvar for at pridene er inkluderende for alle.

Pride er både fest og politikk, men for mange er det også det eneste skikkelige pusterommet i en hverdag der samfunnet ikke helt klarer å gi plass til hele oss. Det er frihet fra skjellsord, fra diskriminering, fra antakelser om kroppene våre, identitetene våre og seksualiteten vår. Et sted der vi kan puste ut sammen med andre og samle krefter til de kampene vi skal kjempe alle andre dager i året, og til alle hverdagene der det kan være langt mellom frihet.

Nettopp fordi pride er et så viktig pusterom er det helt nødvendig at vi som arrangerer Pride klarer å gjøre våre arrangementer trygge og inkluderende for alle. Noen av oss opplever flere utfordringer enn de knytta til kjønnsidentiteten vår, kjønnsuttrykket vårt eller vår seksuelle orientering alene. Noen av oss bærer flere minoritetsstatuser og blir dermed sårbare for sammensatt diskriminering. Det kan dreie seg om gjentakende spørsmål om hvor” man egentlig er fra”, fordomsfulle uttalelser om religiøs tilknytning eller direkte hat, skjellsord og ekskludering basert på andres antakelser om hvem vi er og hva vi kan være. De av oss som både opplever rasisme og transfobi, bifobi eller fremmedfrykt er særlig utsatte for krenkelser og diskriminering i hverdagen. Derfor er det så viktig at vi som skal skape trygge møteplasser er bevisste på at våre pusterom er reelle pusterom for alle skeive, slik at det ikke blir nok et sted der noen må kjempe for sin plass. Vi må ha nulltoleranse for rasistiske, fordomsfulle og diskriminerende uttrykk på alle prider.

Vi i FRI arrangerer mange av pridene  dette landet. Det er noe vi er veldig stolt av og som vi også tar på det største alvor. Det skeive mangfoldet er stort og vi har et ansvar for å klare å romme alle like godt. Vi har sett at dersom vi ikke aktivt fokuserer på mangfold, representasjon, antirasisme og å inkludere minoriteter blant oss, så klarer vi heller ikke helt å gjøre det. Derfor har vi også valgt antirasisme og sammensatt diskriminering som en av tre hovedsaker for oss denne perioden. En stor del av dette arbeidet handler om å bli bevisst på hvilke deler i vår organisasjon som skaper høyere terskler for noen skeive og å jobbe mot dem. Vi er langt fra i mål, men vi tror at det å innse at vi har en vei å gå – og å ønske å gå den veien- er et viktig steg i riktig retning.

Vi som lager Pride har tatt på oss en vanskelig og viktig oppgave. Vi håper at også andre pridearrangører ser det på samme måte og ønsker å gjøre alt for at pridene skal være trygge, inkluderende og inspirerende for oss alle.

Veien til en god pridefestival er brolagt med mange feilskjær og mangler. Skal vi klare å lage inkluderende festivaler er det ekstra viktig at vi beklager når vi tråkker feil, at vi lærer av våre feil og at vi unngår å gjøre de samme feilene neste gang.

 

 

Posted by Foreningen FRI