Russland har erklært hele lhbt-bevegelsen «ekstremistisk»

Russisk Høyesterett har i dag 30. november erklært hele lhbtiq+-bevegelsen for ekstremistisk. Helsingforskomiteen og Foreningen FRI mener vedtaket i praksis betyr kriminalisering av skeive og ber Norge bistå med Schengen-visum til utsatte personer.

– I praksis betyr vedtaket i Høyesterett kriminalisering av lhbtiq+-personer og deres liv, sier Mina Skouen, Seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, og legger til at ekstremismetiltale kan utløse lange fengselsstraffer. Hun mener den vage ordlyden i forslaget gir myndighetene vide fullmakter for hvordan loven skal anvendes.

– Vi er alvorlig bekymret for massearrestasjoner, fryktkultur og lange fengselsstraffer for både skeive selv, og sentrale menneskerettighetsforsvarere, sier Skouen

Norske visumrestriksjoner rammer utsatte personer
Helsingforskomiteen har allerede ved flere anledninger advart om at Norges restriksjoner i å utstede visum til russiske menneskerettighetsforsvarere, journalister, advokater og andre utsatte personer, gjør det farligere å jobbe for et fritt og demokratisk Russland.

– Norske visumrestriksjoner gjør at de ikke får muligheten til å reise ut av landet i kortere perioder av hensyn til egen sikkerhet. Og de kan heller ikke delta i internasjonale fora hvor deres prekære situasjon diskuteres, sier Skouen.

– De tar en enorm personlig risiko ved å jobbe for at skeive skal kunne leve frie og verdige liv og ikke blir fengslet. Dette skjer bare en liten kjøretur fra den norske grensen, sier hun.

Foreningen FRI stiller seg bak Helsingforskomiteens uttalelser, i fortsettelse av samarbeidet for et trygt Russland for skeive.

 

Les mer i VG og Klassekampen

Posted by Foreningen FRI