Møt vår nye leder, Hilde Arntsen!

Lørdag 2. desember ble Hilde Arntsen (35) valgt som ny leder for FRI. Den tidligere avdelingslederen i FRIs Rosa kompetanse, bringer med seg omfattende kunnskap om likestillingskampen.

Valgkomiteen har stor tillit til den nyvalgte lederen
– Vi er glad for at vi har en solid, erfaren og dyktig lederkandidat i Hilde Arntsen. Vi opplever at Hilde har de kvalifikasjonene som organisasjonen har etterspurt i en ny leder, med vekt på evnen til å engasjere og ivareta frivillige i hele landet, bygge allianser mellom ulike skeive politiske miljøer og organisasjoner, kommunisere FRI sin politikk på en tydelig måte og bidra til stabilitet i organisasjonen gjennom tillitsbyggende aktivitet. Hilde er en leder som vet at tillit er toveis – for å nyte tillit må man ha tillit til andre og gjøre dem gode, sa valgkomiteen til det ekstraordinære landsmøtet på lørdag. 

 

Store forventninger
Hilde jobber i dag hos ombudet for barn og unge i Viken. Hun er utdannet grunnskolelærer og har jobbet med kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold fra 2015-2021 i FRIs Rosa kompetanse, hvor hennes engasjement og dedikasjon til å forbedre skeives levekår har vært tydelig gjennom karrieren. Arntsen uttrykker en bevissthet om alvoret som følger med ledervervet og anerkjenner de klare forventningene som er satt av landsmøtet. 

– Sentralstyret, i samarbeid med landsstyret, er en godt sammensatt gjeng som virkelig gjenspeiler mangfoldet blant medlemmene i FRI. Sammen skal vi jobbe for å sette FRIs politikk på dagsordenen. Vi vil at alle skal føle at vi drar i samme retning, uansett hvor i landet de er! sier Hilde.

Fv. Olav Persson Ranes (organisatorisk nestleder), Maria Sydow (vara), Ida Tønnessen (vara), Hilde Arntsen (leder), Håkon Weierholt (sentralstyremedlem), Ina Hauk (sentralstyremedlem), Jane-Victorius Bonsaksen (sentralstyremedlem), Mirnesa Belagic (sentralstyremedlem). Ikke til stede: Viljar Eidsvik (nestleder), Hasti Hamidi (sentralstyremedlem), Kari Helene Skog (sentralstyremedlem). Foto: Selena Sefany.

Hilde vil ikke stå alene i ledelsen av FRI. Hun blir støttet av politisk nestleder Viljar Eidsvik (39) og organisatorisk nestleder Olav Persson Ranes (34). Sammen med sentralstyret vil de jobbe for å styrke organisasjonens posisjon og arbeide for å fremme skeives rettigheter.

FRI ønsker den nye ledelsen lykke til med det viktige arbeidet som ligger foran dem!

**Ønsker du mer informasjon om årsmøtet kan du etterspørre sakspapirer fra post@foreningenfri.no

Posted by Foreningen FRI