FRI jubler for styrket innsats mot hatkriminalitet

Det er med stor glede FRI mottar nyheten om at Rosa kompetanse justis har blitt prioritert i statsbudsjettet for 2024. Dette er et betydningsfullt skritt mot å styrke innsatsen mot hatkriminalitet, og FRI ønsker å rette en hjertelig takk til SV for deres engasjement og prioritering av dette viktige arbeidet.

Hilde Arntsen, nylig valgt som FRI-leder, kommenterer den gode nyheten: 

Dette var en svært gledelig nyhet å motta. Siden 2011 har Rosa kompetanse justis bidratt til å styrke politiets og justissektorens kompetanse og støtte i håndteringen av temaene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på en positiv måte. Undersøkelser viser at den skeive befolkningen har lavere tillit til politiet sammenlignet med resten av samfunnet. I tillegg, med mangel på bevissthet og trygghet rundt anmeldelse av hatkriminalitet, blir behovet for Rosa kompetanse justis tydeligere og mer påtrengende enn noensinne.

 

Hat og tillit til politiet

Skeive personer rapporterer om betydelig lavere tillit til politiet sammenlignet med den generelle befolkningen. Det er sjokkerende, men dessverre ikke overraskende, at hele 9 av 10 som utsettes for hatkriminalitet velger å ikke anmelde. Dette er en uakseptabel situasjon som krever inngripen og handling.

 

En av løsningene for å øke tilliten er økt kompetanse i politiet. 

Hilde Arntsen påpeker at «alle skal bli møtt på en likeverdig, trygg og tillitsvekkende måte.» Derfor er det betryggende at SV har sørget for at Rosa kompetanse justis og Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet blir prioritert i statsbudsjettet for 2024.

 

Rosa kompetanse justis: En viktig ressurs for rettferdighet

Rosa kompetanse justis har siden 2011 spilt en avgjørende rolle i å gi politiet og justissektoren nødvendig kompetanse for å håndtere spørsmål knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på en sensitiv og inkluderende måte. 

Kursene som tilbys av Rosa kompetanse justis har som mål å bidra til mest mulig likeverdige offentlige tjenester for de av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. En viktig del av dette for politiets del er arbeidet mot hatkriminalitet. 

 

Positive tilbakemeldinger og engasjerende opplæring

Resultatene fra evalueringer av Rosa kompetanse justis er oppmuntrende. Nær 97 % oppgir at møtet med Rosa kompetanse var nyttig, og rundt 95 % at innholdet er relevant for arbeidshverdagen sin. Mer enn 83 % av de politiansatte som evaluerte kurset oppga at de ville være mer oppmerksomme på hatkriminalitet etter kurset. Kursene er utformet i samarbeid med blant annet ansatte i politiet.

Med prioriteringen av Rosa kompetanse justis i statsbudsjettet for 2024, ser FRI fram til en styrket innsats mot hatkriminalitet og en tryggere fremtid for den skeive befolkningen. Takk til SV for å være på lag med rettferdighet og likeverd.

Posted by Foreningen FRI