Skeive i Kenya omvender prester og imamer

Foto: Edwin Gumbe

I 1954 mente et samlet bispemøte i den norske kirke at det å avkriminalisere homofili utgjorde “en fare av verdensdimensjoner”. Til tross for sterk motstand fra religiøst hold ble imidlertid paragrafen som gjorde sex mellom menn straffbart i Norge opphevet i 1972.

I resten av verden ser det annerledes ut: I 69 av dem er kjærlighet og seksualitet mellom to av samme kjønn fortsatt straffbart. Religiøse institusjoner og ledere er ofte blant de sterkeste forsvarerne av fortsatt forbud og de første til å protestere når menneskerettighetsorganisasjoner foreslår å oppheve forbudet.

I mange land hører politikere nøye etter hva religiøse ledere sier når de tar sine beslutninger. Da Kenyas høyesterett i 2019 fastholdt at loven som straffer homoseksualitet med inntil 14 års fengsel ikke var i strid med den kenyanske grunnloven, var de tydeligste stemmene for å opprettholde kriminalisering kristne organisasjoner. Dette jobber lhbt-aktivister i landet for å snu.

På kurs for å lære å snakke med prester

FRI støtter kenyanske organisasjoner som forbereder aktivister til å utfordre religiøse ledere til å ta tydelig avstand fra vold mot lhbt-personer og å forklare for både politikere og andre myndighetspersoner at undertrykkende lover ikke er noe en må beholde fordi “Gud vil det.” Til nå har FRI støttet opplæring av mer enn 5 000 prester og imamer i Kenya og i det sørlige Afrika i kjønns- og seksualitetsmangfold.

Pete Onyango, som koordinerer dette arbeidet i Kenya, forteller at mange av kursdeltakerne har blitt utsatt for hatefulle utsagn, trusler og overgrep med henvisning til religion: 

– Mange av deltakerne har hatt negative erfaringer med religiøse ledere som må håndteres før de kan gå inn i dialog, så her bearbeider vi disse erfaringene slik at de kan være trygge i seg selv når de skal gå i dialog med de religiøse lederne. 

Kursholder Pierre Buckley, ønsker at deltakerne skal dra fra med ny kunnskap og nye ferdigheter.

– Jeg vil at de skal vite ting som: Hvordan holde stand når jeg blir utfordret eller utsatt for diskriminerende kommentarer av en religiøs leder i en diskusjon? Hvilke teknikker har jeg for å takle dette og beholde min indre trygghet? 

Elly Doe er en av de som gleder seg til å komme i gang.

– Som skeiv og troende har jeg i lang tid gått med et ønske om å arbeide mer med religion. Særlig på grunn av diskrimineringen jeg vanligvis møter når jeg går i kirken, der pastoren bruker prekestolen til å fordømme homoseksualitet. Folk sier at du ikke kan være både kristen og lhbt. Men her kan vi støtte og oppmuntre hverandre og vise at det ikke er en motsetning. 

Godfrey Omuok, som jobber med helse blant menn som har sex med menn forteller at han etter kurset er i stand til å snakke foran religiøse ledere om sakene som er viktige for ham og de han jobber med.

Håpet om avkriminalisering

Håpet til alle som arbeider med dette i Kenya de, før neste gang saken om avkriminalisering kommer opp foran retten, har flere tydelige støttespillere blant religiøse ledere, og at politikere og dommere vil høre på dem og ikke på de som presser på fortsatt diskriminering. 

Posted by Foreningen FRI