Skuffelse i Kenya: Opprettholder forbudet mot homoseksualitet

I dag kom avgjørelsen fra høyesterett, om at loven som forbyr sex mellom to av samme kjønn opprettholdes. – En stor skuffelse

Ishmael Bahati, leder for PEMA. Foto: Marna Eide

I 2016 gikk tre kenyanske lhbt-organisasjoner til sak mot staten for å få straffelovens paragraf 162 og 165, som forbyr sex «mot naturens orden» erklært grunnlovsstridig. I dag annonserte Kenyas High Court at loven opprettholdes.

– I Kenya er folk skuffede, men de har ikke gitt opp, sier Ingvild Endestad, leder for FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

FRIs partnere vil vurdere å anke avgjørelsen, og fortsetter å jobbe med politikere, religiøse ledere og befolkningen for å skape oppslutning om lhbt-personers rettigheter. Denne kampen slutter ikke i dag, fortsetter Endestad.

Ishmael Bahati, leder for lhbt-organisasjonen PEMA, FRIs partner på østkysten, mener at det likevel har kommet mye godt ut av rettssaken.

Vi ønsket synlighet, vi ønsket å vise at lhbt-personer finnes og at våre rettigheter må respekteres. Selv om dommerne ikke så saken på denne måten, har vi vist folket i Kenya at dette handler om inkludering, ikke særrettigheter.

FRI har støttet to av de tre organisasjonene som har vært parter i saken.

– Vi er stolte av våre partneres arbeid med denne saken, og vi kommer til å stå sammen med dem også fremover, sier Ingvild Endestad.

Bahati mener likevel at samfunnet er klare for avkriminalisering.

Vi i sivilsamfunnet har jobbet lenge for å sikre at Kenya skal akseptere lhbt-personer. Det har ikke vært enkelt, men samfunnet har modnet, og folk har også sett og reagert på diskrimineringen vi møter. Vi har bygget viktige allianser med mennesker som har stått opp for like rettigheter og støttet vår sak. Jeg tror at Kenya er klar.

FRIs leder Ingvild Endestad retter en stor takk til alle som har bidratt økonomisk: Det norske lhbt-miljøet har gjort en viktig jobb med å samle inn penger til avkriminaliseringsarbeidet, og vi håper at solidariteten fortsetter til vi er sikre på at vi kan feire seieren, avslutter Endestad.

FAKTA:

  • Straffelovens paragrafer 162 og 165, forbyr sex «mot naturens orden» bryter med grunnlovens rett til «privatliv, verdighet, helse, likestilling og ikke-diskriminering og den enkeltes frihet og sikkerhet».
  • Det var i dag Kenyas High Court som i dag kom med domfellelse. Dommen kan fremdeles ankes til landets Supreme Court.
  • Saken ble fremmet av lhbt-organisasjonene NYARWEK, GALCK og NGLHRC.
  • FRI- foreningen for kjønns-og seksualitetsmangfold samarbeider med lhbt-organisasjoner i Øst-Afrika og Sør-Asia

For ytterligere kommentarer, kontakt Ingvild Endestad 975 62 295

Posted by FRI