Utilstrekkelig pott på statsbudsjettet

Leder i FRI Inge Alexander Gjestvang og leder i Skeiv Ungdom, Odd Thomassen. Foto: Martine Haugland

– Det er behov for større satsning på LHBT-feltet. Støtte til organisasjoner på dette feltet er viktig for å heve levekårene i utsatte minoriteter, men dette krever langsiktig sikkerhet og stabilitet for å kunne opprettholde kompetansemiljøer og drive kontinuerlig arbeid, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Særlig er LHBTI-potten viktig for hele feltet, ikke bare for FRI, men for de andre skeive organisasjonene som utrettelig jobber for å bedre situasjonen til skeive i Norge og verden. Det er også gledelig å se at Salam har fått videreført sine midler. Vi skulle likevel gjerne sett enda større økning gitt de dramatiske tallene i nylige levekårs- og livskvalitetsundersøkelser. 

Lite tilstrekkelig

Økningen i LHBTI-potten er en lite tilstrekkelig løsning. Den tar utgangspunkt i at etablerte tiltak som trenger midler blant annet under helse, oppvekst og justis må søke fra en samlet pott.

Dersom FRI og Skeiv Ungdom skal videreføre dagens nivå vil en fjerdedel av budsjettet i denne knappe økningen gå til allerede etablerte prosjekter og skape mer uforutsigbarhet. 

FRI driver en rekke tiltak på LHBT-feltet, både nasjonalt og internasjonalt. De nasjonale tiltakene er rettet mot profesjonsutøvere som møter mennesker gjennom hele livsløpet. 

I forrige statsbudsjett ble det forespeilet en satsning på barnevernsfeltet, og FRIs tiltak Rosa kompetanse barnevern ble tildelt øremerkede midler. Rosa kompetanse barnevern nevnes ikke i årets budsjett, noe som er bekymringsverdig og vitner om manglende vilje til å følge opp den lovede satsingen i blant annet Trygghet, Mangfold, Åpenhet. 

Internasjonalt

Internasjonalt har regjeringen videreført sin linje angående å holde tilbake EØS-midler til Polske kommuner og fylker som har vedtatt erklæringer mot LHBTI-personer og såkalt “LHBTI-ideologi”.

Vi forventer at en ny regjering fortsetter innsatsen for lhbti i norsk utenrikspolitikk, og at det nå også kommer et løft på det utviklingspolitiske feltet. Bistand handler om fattigdomsbekjempelse, og det gjelder i aller høyeste grad også LHBTI-personer.

Bevilgningen til UNAIDS er også særs viktig i en kamp der målene for bekjempelse av HIV-epidemien nå endelig er innenfor rekkevidde, derfor er det skuffende å se det drastiske kuttet her.

Egne poster

Skeiv Ungdom er også nevnt i budsjettet. De vil særlig trekke frem at skoletiltaket Restart  nå endelig er gitt fast post på statsbudsjettet.

– Det at Restart får sikret videre finansiering betyr at vi kan fortsette å heve kunnskapsnivået på kjønn og seksualitetsmangfold i skolen, sier Odd Thomassen, leder av Skeiv Ungdom.

Oslo Pride er for første gang inne på statsbudsjettet med en million kroner, som tar festivalen et godt stykke på veien og skaper forutsigbarhet for forsvarlig drift og tilretteleggelse for frivilligheten.

Posted by Foreningen FRI