Må bli konkrete endringer

Hurdalplattformen viser til viktige satsinger for lhbt-feltet. Vi i FRI er særlig glad for å se fokus på skeiv psykisk helse og skeives levekår og tilgang på helsehjelp. Tallene for flere grupper innad i lhbt-befolkningen er dramatiske, og det haster med en innsats på dette feltet.


Vi er også glade for å se at den nye regjeringen vil styrke organisasjoner som arbeider med likestilling. I den sammenheng vil vi gjerne minne Anette Trettebergstuen på at hun i 2020 lovet 25 mill i LHBTI-potten. Nåværende bevilling over statsbudsjettet er knapp.

Vi blir stadig flere aktører på lhbt-feltet, som alle gjør en viktig jobb på et felt der det er store utfordringer. Dette burde ikke være en konkurranse om midler for å opprettholde gode tiltak vi vet virker.

Handlingsplan

Hurdal-plattformen sier spesifikt at:
Regjeringa vil leggje fram ein ny handlingsplan for LHBT+-personar med fokus på levekår og psykisk helse, og særleg gjennomgå og styrkje tilbodet til folk med kjønnsinkongruens.”

Her forventer vi at den lovede desentraliseringen av behandlingstilbudet for folk med kjønnsinkongruens prioriteres og at det blir en reell endring i tilbudet, i hele landet. De nye retningslinjene for behandling har vært på plass i over et år uten konkrete endringer og resultater. Det må fortgang til for å opprette flere regionale tilbud og de eksisterende regionale tilbudene må ha større rom for behandling enn de har fått.

Jonas Gahr Støre lovet utredning om tredje juridisk kjønn under statsministerutspørring i Trondheim, vi venter spent på den og vil uttrykke vår bekymring over at dette ikke er nevnt. Vi ser også frem til en fortgang i arbeidet for å få på plass et forbud mot konverteringsterapi. På levekårs-siden håper vi handlingsplanen ikke bare er en problembeskrivelse, men følges opp med tydelige tiltak og tilhørende øremerkede midler. Vi har nok data på situasjonen nå. Noe må gjøres.

Hatkriminalitet

Regjeringa skriver at:
“Regjeringa skal føre ein offensiv likestillingspolitikk som gjer at alle blir inkluderte i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet.»

Vi håper at folk som bryter med normer for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ikke blir glemt i denne satsingen, og at utelatelsen av dette diskrimineringsgrunnlaget inkludert i eksisterende lovverk var en glipp.

FRI deler regjeringens uro angående økningen av rasistiske og andre ytterliggående ideer. Konspirasjonsteorier og ekstremisme er en driver for vold mot minoriteter. Vi håper dette arbeidet også inkluderer en satsing mot hatkriminalitet og styrking av eksisterende fagmiljøer og tiltak på dette feltet.

Internasjonalt

Den skeive bevegelsen er en internasjonal bevegelse, og menneskerettighetsarbeid rettet mot skeive internasjonalt er viktig for oss. At regjeringen skriver at de vil

«Bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på seksuell legning.» er derfor å forvente. I krig, konflikt og på flukt er folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet særlig utsatt, og lhbti-flytkninger må fortsatt prioriteres. 

Skeive finnes i alle aldergrupper, i alle sektorer, og i hele landet. Skeiv politikk må se hele mennesket, hele familier, og hele livsløpet. Vi i FRI ønsker regjeringen lykke til med samarbeidet de neste fire årene, og er spent på hvilke håndfaste resultater den vil levere for den skeive befolkningen.

Posted by Foreningen FRI