Velkommen til FRIs Landsmøte 25.- 27. mai 2018

Landsmøtet er FRIs øverste organ og avholdes hvert annet år. I tillegg til å vedta organisasjonens politiske plattform, arbeidsprogram og vedtekter skal også Landsmøtet velge organisasjonens ledelse.

Landsmøtet i 2018 avholdes på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Landsmøtet er også vårt største politiske verksted og i tillegg til å bestemme organisasjonens retning er det også en mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonen vår og menneskene i den.

Stemmerett
På Landsmøtet er det delegater valgt i fylkeslagene som har tale, forslags og stemmerett. Hvert fylkeslag vil innkalle medlemmer til medlemsmøte der delegater velges. Alle medlemmer i FRI har mulighet til å stille som delegat i sitt fylkeslag. I tillegg møter landsstyret med fulle rettigheter på landsmøtet. Antallet delegater per fylkeslag regnes ut fra fylkeslagets medlemstall ved utgangen av 2017.

Forslag til Landsmøtet
Alle medlemmer har gjennom sine fylkeslag hatt mulighet til å sende inn forslag til Landsmøtet. Fristen for å sende inn forslag var 2. mars. Andre forslag må fremmes på Landsmøtet i eget skjema som blir gjort tilgjengelig for landsmøtedelegatene.

Valg
Landsmøtet velger leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og sentralstyremedlemmer for perioden 2018-2020. I tillegg skal det velges fire direktevalgte landsstyrerepresentanter med vara og en kontrollkomite. FRIs valgkomite er valgt av landsmøtet i 2016 og har lagt frem sin innstilling til Landsmøtet 2018. De innstilte kandidatene er følgende:

Sentralstyret: 
Ingvild Endestad (gjenvalg) – Leder
Halvor Frihagen – Politisk nestleder
Elias Halvorsrud – Organisatorisk nestleder

Daniel Bøhn Rayner
Bente Jørgensen (gjenvalg)
Elisabeth Engebretsen
Åpen plass, innstilling ved møtestart søndag
Egil J. Bye

Martine Austinat (vara)
Bjørn Andre Widvey (vara)

Direktevalgte til landsstyret
Silje-Håvard Bolstad
Raymond Øvstegård
Stein Wollf Frydelund
Jostein Strand

Claus Bøkman (Personlig vara for Silje-Håvard Bolstad)
Lilith Christine Nepstad Staalesen (Personlig vara for Raymond Øvstegård)
Runa Marie Lifjeld (Personlig vara for Stein Wollf Frydenlund)
Lisbeth Karlsen (Personlig vara for Jostein Strand)

Kontrollkomité
Mette Sørensen (leder)
Tore Holte Follestad
Stein Runar Østigaard
Catrine Idsøe (vara)

Mer informasjon om de innstilte kandidatene til sentralstyret finner du her. Valgkomiteen kan kontaktes på valgkomite@foreningenfri.no.

Sentralstyrets forslag til ny valkomité for perioden 2016-2018: 

Leder:
Åshild Marie Vige

Medlemmer: 
Markus Brun Hustad 
Claus Jervell
Kathrine Payne Nygård
Camilla Constanse Strøm-Andresen

Vara: Andreas Ihlang Berg

Programmet for landsmøtet 2018 finner du her: 

Program LM2018

De styrende dokumentene som skal behandles og vedtas på landsmøtet finner du her:

Forslag til politisk plattform for 2018-2020

Forslag til arbeidsprogram for 2018-2020

Forslag til vedtekter for 2018-2020

Forslag til økonomiske prioriteringer for 2018-2020

Forslagskjema

Alle forslag til behandling på landsmøtet må sendes inn elektronisk og må fremmes av en person med forslagsrett på landsmøtet.

Forslagskjema finner du her!

Posted by Foreningen FRI