Homoministeren åpnet FRIs landsmøte

– Ingen pasienter med behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten som skal avvises, sa Helleland i sin tale til FRIs landsmøte lørdag morgen.

Foto: Rikke Sørlie Langø

Denne helgen avholder FRI sitt landsmøte i Trondheim. Barne-, likestillings- og homominister Linda Hofstad Helleland hadde æren av å åpne landsmøtet. Hun bebudet et styrket arbeid mot hatkriminalitet sammen med justisministeren, og lovte annet blant å jobbe sammen med helseministeren for å bedre situasjonen for transpersoner.

La det være klart; det er ingen pasienter med behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten som skal avvises, sa Helleland i sin tale.

FRI har gjennom våren jobbet for å tydeliggjøre den uholdbare helsesituasjonen for transpersoner i Norge. Ministeren fortalte at regjeringen følger dette arbeidet fremover

Vi forventer fra regjeringens side at de regionale helseforetakene, med Helse Sør-Øst i front, får på plass et mye bedre tilbud. Målet er å sikre forutsigbare og gode pasientforløp for alle, sa barne- og likestillingsministeren.

Ingvild Endestad, leder i FRI, forteller at de skal fortsette å legge press på transhelse, og er glad ministeren var så tydelig på dette feltet. Hvilke andre områder ministeren og regjeringen skal utfordres på i årene fremover er imidlertid noe av det som skal avgjøres i løpet av helgen. FRI skal nemlig vedta ny politisk plattform og meisle ut de prioriterte arbeidsområdene for de neste to årene, samt velge ny ledelse.

Det er i utgangspunktet veldig bra å være skeiv i Norge i dag, men det må aldri bli en hvilepute, sier leder i FRI, Ingvild Endestad.

– Vi skal stå på for å få ryddet opp i helsetilbudet til transpersoner, stoppe raseringen av medisineringsregimet for hivpasienter og få på plass en familiepolitikk som rommer alle, avslutter FRI-lederen, som gleder seg til å gjennomføre landsmøtet denne helgen.

Posted by Foreningen FRI