Videopremiere «A Human Right»

Musiker og førskolelærer Asgeir Eide Olsen (55) har kommet med en fantastisk gave. Han tok kontakt med FRIs fagavdeling Rosa Kompetanse i år med beskjed om at han har laget en sang om barn og mangfold. Og til dere pedagoger: han toppet det med et undervisningsopplegg til bruk i skolen.

Vi har gleden av å presentere videopremieren av låten «A human right» fra Eide Olsens album «Cross my Heart»

Betingelsesløs kjærlighet

På spørsmål om hvordan han kom frem til å skrive låta drar han frem sin bakgrunn som pedagog og forelder:

– «A Human Right» handler om at når du er ung og opplever å ha en kjønnsidentitet og/eller seksuell orientering som ikke er som «alle andre» tenker at den er, ja, da står du med mange uløste spørsmål, føler deg mutt putt alene og skjønner ikke helt hvordan retningen på livet vil bli. For meg så ble det hvordan en som forelder kan forholde seg til dette som ble spørsmålet jeg satt med da jeg skrev låten. Svaret kom raskt nok, men det var muligens like enkelt som det var vanskelig: «Det er kun den betingelsesløse kjærlighet som kan være omsluttende nok».

Låten er tiltenkt bruk i undervisning som utgangspunkt for samtale og refleksjon:

– Låt og video kan brukes som utgangspunkt for samtale i klasserommet. Hvilket ansvar har vi for det utenforskap noen av oss føler på? Hvor vanskelig er det for oss å omfavne andres annerledeshet? Om videoen kan åpne for en samtale om tematikken som ellers ikke ville blitt tatt, så gir det meg all den mening som trengs for å svare på hvorfor jeg laget den

Musikk i undervisning

Asgeir har en mangeårig karriere som musiker bak seg, med konserter og radioavspilling fra 90-tallet. Han forteller selv at han la det livet på hylla da han fikk barn og «voksenlivet» tok mer tid og energi. Men med musikerbakgrunnen brenner han sterkt for bruk av musikk i undervisning:

– Tverrfaglighet er alltid en god innfallsvinkel til kompliserte og sammensatte tema, forklarer han.

– Noen av elevene i en klasse vil være flinkere i engelsk enn andre. Når da oppmerksomheten rettes mot meningsinnholdet i teksten så vil disse elevene kunne bidra aktivt i tolkningen, slik at klassen, sammen, kommer frem til en felles forståelse av hva sangen «egentlig» handler om. Noen elever har større interesse for musikk eller animasjon enn andre og disse kan gi drahjelp til felleskapet på den måten. At videoen tar tak i foreldre/barn-relasjonen er det jeg selv tenker er det smarte pedagogiske grepet, om skal vurdere den i forhold til undervisningsformål. Dette «grepet» vil nemlig kunne gi elevene et tryggere utgangspunkt for diskusjon enn om en skulle begynne ved elevenes egen forståelse for mangfold knyttet til kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Produsert i Polen

Musikken og videoen er for en stor grad produsert i Polen i samarbeid med polske musikere og animatører. Eide Olsen drar gjerne det frem som et positivt aspekt:

– Låten inngår på albumet Cross My Heart, som kom ut nå i januar. Albumet ble til i en samproduksjon med norske og polske musikere og er spilt inn både i Norge og I Polen. Videoen til «A Human Right» er laget av et polsk animasjons-selskap og gitt den krevende situasjonen LHBT-bevegelsen opplever i Polen for tiden, så synes jeg det er en seier i seg selv.

Posted by Foreningen FRI