WHO friskmelder fetisjister og bdsm-ere!

– En milepæl I arbeidet for menneskerettigheter og seksuell frigjøring sier FRI-leder. 

Feiring under Bergen Pride 2018. Svein Skeid i midten.

Verdens helseorganisasjon (WHO) følger de nordiske land og fjerner samtykkende seksuelle minoriteter fra den internasjonale sykdomslista. Gruppens menneskerettigheter er del av det faglige grunnlaget for revisjonen der anbefalingene fra FRI i sin helhet er tatt til følge.

– Samtykkende seksualitet har ingenting i psykiatrien å gjøre. Dette er en viktig anerkjennelse av det seksualitetsmangfoldet som finnes blant oss, fortsetter Endestad

Global milepæl 

Arbeidet med å avskaffe fetisj- og bdsm-diagnosene har vært del av FRIs (tidligere LLH) arbeid helt siden 1996. Etter over 20 års lobby- og informasjonsarbeid har FRIs diagnoseutvalg Revise F65 med Svein Skeid i spissen oppfylt sitt mandat om både nasjonal og internasjonal friskmelding.

– Denne menneskerettighetsreformen er en global milepæl. Opphevelsen av fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser kan føre til at disse gruppene vil kunne nyte samme frihet og selvrespekt som andre skeive. Revisjonen av ICDs F65-kapittel kan også gjøre det lettere å fremme forskning, avskaffe anti-bdsm-lover og muliggjøre lovregulert vern mot diskriminering for gruppen, uttaler Skeid.

Fakta:
* BDSM er en seksuell orientering som dreier seg om frivillig å dominere andre eller selv å bli dominert eller frivillig gi eller bli påført smerte.
* Seksuell fetisjisme er seksualitet der konkrete gjenstander, handlinger eller ideer gir seksuell tenning og nytelse.
* Retten til å bestemme over egen seksualitet og retten til privatliv har vært grunnleggende i arbeidet for å fjerne homofili og deretter fetisjisme og sadomasochisme som sykdomsdiagnoser
* FRI satte I 1997 ned et utvalg for å drive arbeidet med avdiagnostisering. I 2010 ble fetisjisme og sadomasochisme tatt ut av sykdomslisten I Norge. I 2018 skjedde det samme i WHOs liste.

På oppdrag fra Dr. Geoffrey Reed, som ledet revisjonen av WHOs liste over mentale sykdommer, oversendte Revise F65 i 2009 en tre siders rapport som dokumenterte at de tre diagnosene er utdaterte, uvitenskapelige og stigmatiserende. Dr. Reed ba Revise F65 om ytterligere informasjon og 11. november 2011 leverte Revise F65 en 50 siders litteraturgjennomgang med forskningsbasert kunnskap som dokumenterer at sadomasochisme og vold er to helt ulike fenomener. 18 juni 2018 publiserte WHO revidert ICD-11 bygget på oppdatert forskning og forståelse av menneskerettigheter for sårbare minoriteter i tråd med anbefalingene fra Revise F65. Kodeverket tas i bruk umiddelbart, mens endelig versjon vedtas i 2019

Ingvild Endestad er leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Epost: ingvild@foreningenfri.no. Telefon: 97 56 22 95 (kun presse).

Svein Skeid er initiativtager og leder av FRIs Diagnoseutvalg Revise F65. Han er prisbelønnet for sitt arbeid med homofiles og bdsm-eres menneskerettigheter gjennom 30 år. Han er offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning innen psykiatrisk orientert fysioterapi. Epost: sskeid@online.no. Mobil: 95 80 29 85.

Posted by Foreningen FRI