Enveiågå!

Gjennom hele livsløpet er familie viktig for oss – enten det er den tradisjonelle eller den valgte familien. Men for skeive finnes det familierelaterte utfordringer som kanskje ikke er like kjent for alle. Med kampanjen enveiågå vil vi sette publikum inn i noen av disse sakene.

Gjennom årets Pride.kampanje, enveiågå, ønsker FRI å rette søkelyset mot noen familiepolitiske saker, der samfunnet har en vei å få for å romme alle. Med familie som tema håper Pride-arrangørene også å skape debatt,

– Når vi har valgt familie som tema for årets Pride, er det å utfordre og utvide den tradisjonelle kjernefamilien og måten vi tenker familie på sånn at begrepet rommer flere av oss, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.  

Kampanjen enveiågå er en videreføring av fjorårets gåformeg, og poenget er at publikum skal sette seg inn i noen familierelaterte problemstillinger. FRI forteller at det nettopp er i og rundt familielivet noen av utfordringene for skeive kan oppstå, samtidig som det skeive miljøet og Pride ofte omtales som en stor familie.

– Vi har en vei å gå før forventningene fra omgivelsene slutter å styre livsvalgene våre, avslutter Endestad, som lover fokus på og debatt rundt familie gjennom alle FRIs ni Pride-festivaler.

Frivillig barnløshet, kjønnskreative barn, regnbuefamilier, familieinnvandring og skeiv alderdom er temaene som tas opp på nettstedet enveiågå.no.

Kontakt:

Ingvild Endestad, Leder i FRI: 975 62 295

//
Arne Andreas Opheim, Kommunikasjonsrådgiver i FRI: 458 84 640

Pressebilder kan hentes og fritt benyttes herfra: https://foreningenfri.no/kontakt/for-pressen/

Om Pride:
Natt til 28. juni 1969 hadde folk sett seg lei av politiets trakassering av skeive og bestemte seg for å kjempe tilbake på utestedet Stonewall Inn i New York. Siden den gang har Pride blitt arrangert over hele verden. Vi feirer pride for å markere at vi er stolte av mangfoldet, hva vi gjør, hvordan vi ser ut, hvem vi elsker og hva vi synes er viktig. FRI arrangerer Pride-festivaler over hele landet, og du er velkommen til å delta, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Pride er en feiring av den skeive storfamilien.

FRI har siden 1950 jobbet for likestilling og mangfold, og mot diskriminering i Norge og i resten av verden. Dette gjør vi gjennom å drive politisk påvirkningsarbeid for å blant annet sørge for at alle har de rettighetene de har krav på og får de muligheten de fortjener.

 

Posted by Foreningen FRI