Årsrapport for 2018

Årsrapporten gir et innblikk i noe av det vi har fått til i året som gikk.

Foto: Stine Petersbakken / FRI Innlandet

Årsrapporten gir et innblikk i noe av arbeidet til FRI det foregående året. FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, kjærlighet, seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert. I årsrapporten kan du lese om hvordan vi har jobbet og noen av målene vi har nådd. Les hele årsrapporten her!

Posted by Foreningen FRI