Avkriminalisering i Angola!

2019 kan bli året da avkriminalisering av homoseksualitet får vind i seilene i flere afrikanske land.

Angola er første land ut. Den 23. januar vedtok parlamentet å avkriminalisere homoseksualitet. Samtidig ble det også innført forbud mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering. Det er et stort framskritt i et land der lhbti-organisasjonen Iris Angola først fikk lov til offisielt å registrere seg i fjor. Fram til nå har Sør-Afrika vært det eneste landet på kontinentet med noen form for lovmessig beskyttelse mot diskriminering. 

De kommende månedene vil høyesterett i både Kenya og Botswana vurdere hvorvidt lover som kriminaliserer sex mellom to av samme kjønn er grunnlovsstridige. Begge landene har såkalte anti-sodomilover som de arvet fra britisk kolonistyre. Argumentene begge steder er at denne gamle koloniloven, som eksisterte lenge før begge landene ble selvstendige, er i strid med mer moderne lover og beskyttelse av borgernes grunnleggende rettigheter.

22. februar faller dommen i Kenya. I i Botswana behandler høyesterett saken i mars. 

Posted by Foreningen FRI