Barents Pride 2021

FRI i Paraden! Fotografier fra paraden: Regina Steen Bergman

I fem år har den norsk-russiske priden Barents Pride blitt markert i Kirkenes og på den andre siden av grensa. Priden er et samarbeid mellom FRI Troms og Finnmark, Den norske Helsingforskomite, Barentssekretariatet, Amnesty og Equality Dignity Pride

Fjorårets arrangement ble dempet pga. pandemien, men nå er Kirkenes et steg å komme tilbake i fest, protest, kjærlighet, samhold og vennskap. Det var heller ikke i år ikke mulig å krysse grensen, men arrangementer på hver side ble streamet til den andre.

Grensemarkering

Grensen mellom Norge og Russland er ikke bare en grense mellom to land, men også et sterkt skille i rettighetene til lhbt-folk i Europa. I ILGA Europes Rainbow Index over LHBT-rettigheter i 49 land ender Norge på en 5. plass, mens Russland ligger blant de nederste på en 46. plass.

Men i nord har Barentssamarbeidet og bånd mellom folk, som tross alt er så nær hverandre, gjort det mulig med en feiring på tvers av grenser. Priden er drevet frem av lokale ildsjeler på begge sider. I år mottok primus motor, psykologen og menneskerettighetsforkjemperen Valentina Likhoshva fra Murmansk prisen “Torbjørn Stoltenbergs Minnepris” for sin innsats for å styrke menneskerettigheter i Barentsregionen.

Inge Alexander Gjestvang på grensemarkering

Inge Alexander Gjestvang under grensemarkeringen

Fra begrunnelsen:
“Likhosjva er initiativtaker til den årlige og grensekryssende Barents Pride-paraden i Kirkenes. Arrangementet blir sett på som et av de viktigste enkeltarrangementene for å fremme toleranse overfor utsatte grupper i Russland og ellers i Barents-regionen”

Les historien bak den første Barents Pride her: Kjærlighet i grenseland

De russiske aktivistene kunne pga pandemirestriksjoner ikke komme til i Kirkenes i år. FRI, ved blant annet leder Inge Alexander Gjestvang, deltok på en stille markering ved grensa i solidaritet og med håp om å kunne treffes igjen under Barents Pride 2022.

Hei, verden

Regnbuegudstjeneste er etter hvert blitt et fast innslag på mange prider. Også i Kirkenes kirke var det på fredag en stille samling med tid for ettertanke og bønn. “Guds fellesskap er fargerikt” var budskapet.

Det var også mulig å følge en filmvisning av “Hei, verden” på Aurora kino. Dokumentaren følger skeive ungdommer gjennom ungdomsskolen.  Filmen ble vist etter en panelsamtale om regnbuefamilier og hvordan det er å leve i en regnbuefamilie i Norge og i Russland.

«Følg med på nett!»

Takket være teknologi har vi kunnet være nær hverandre selv om vi ikke kunne møtes fysisk denne gangen. Arrangementene på hver side av grensa ble streamet på youtube og facebook. Ta for eksempel en titt på denne lille rapporten fra grensemarkeringa

 

Paraden

Tradisjonen tro stilte Kirkenes og omegn opp i paraden. Ifølge Sør-Varanger avis møtte det rundt 250 i paraden! Etter at innbyggerne hadde farget Kirkenes i regnbuens farger var det samling på torget med appeller og kulturinnslag.

Det hele ble avsluttet på forrykende vis med prideparty på Ofelas arena.

Mer Barents pride?

Følg dem på Facebook og Instagram
Følg Fri Troms og Finnmark på Instagram og Facebook

Posted by Foreningen FRI