Video: Vi trenger et totalforbud

Høringsuttalelse fra FRI ved leder Inge Alexander Gjestvang, minihøring om konverteringsterapi i KUD 22 september:

«Menigheten min lærte meg tidlig at homofili var en synd. Da jeg skjønte at jeg selv var homo i 13-årsalderen, gikk jeg inn i en dyp krise, og søkte hjelp i menigheten. Der ble jeg møtt med håndspåleggelse og bønn. Målet var å endre mine homofile følelser. Jeg ble sendt videre til noen sjelesørgere, som skulle be for meg.
Jeg ble sendt på leir både i Norge og England. Bønn og gruppeterapi skulle gjøre meg heterofil. Det virket ikke. Like etter at jeg hadde ligget med en mann for første gang, opplevde jeg at menigheten vendte meg ryggen fordi jeg hadde “valgt” å være homofil.

Det å være homofil er ikke et valg. Det valget jeg faktisk tok, var å bryte med menigheten. Jeg mistet alt. Jeg hadde skuffet alle og alle var imot meg. Selv om jeg fant nye venner og nye miljøer sliter jeg fortsatt med skammen. Jeg tror ikke de som driver med homoterapi forstår hvor mye skam de faktisk påfører mennesker.»

Jeg heter Inge Alexander Gjestvang, og jeg er leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette er ikke min historie. Den tilhører Arne Christian, som ble utsatt for konverteringsterapi fra han var 13 til han var 26. Konverteringsterapi ødelegger liv – uansett alder. Uansett kjønn. Uansett seksualitet.

Reaksjonene i kjølvannet av lovforslaget var spennende å følge med på. Noen var fornøyde og kunne tilpasse driften sin til å ikke være lovstridig. Nettsider er oppdatert. Vitnesbyrdene likeså. Det er påfallende at debatten handler mer om de som utfører ugjerningen og mindre om de som blir utsatt. Det forteller at forslaget ikke traff blink.

FRI ønsker ikke å gjøre det forbudt å ønske å snakke med noen om kjønn og seksualitet. Det dypt problematiske er tillitspersoner som vil forandre deg med kraftige virkemidler som følger deg hele resten av livet, fordi det er noe galt med deg – og som påfører deg skam fordi du er skapt som den du er. Vi trenger et totalforbud.

Det er umulig å snakke om en aldersgrense og det å kunne samtykke til handlinger som er skadelige. Arne Christian ble utsatt for denne torturen fra han var 13 til han var 26. Det tok lang tid å komme seg ut og innse hva han hadde blitt utsatt for. Arne Christian sliter fortsatt med skammen. En skam som skulle ligget hos noen helt andre.

Posted by Foreningen FRI