Verdens bisynlighetsdag

I dag, 23 september, er den internasjonale bisynlighetsdagen!

I to levekårsundersøkelser, både fra SSBs livskvalitetsundersøkelse fra oktober i 2020 og fra Bufdir i 2021 er det tydelig at bifile er en utsatt gruppe innad i den skeive befolkningen. Bifile scorer lavt både på utsatthet for mange negative livshendelser som seksuelle overgrep, dårlig psykisk helse, åpenhet på jobb, og andre måter å måle levekår og livskvalitet.

Bifile faller mellom mange stoler, og opplever et «dobbelt press» med mistenksomhet, fetisjering, og bifobi.

Ideer om at bifile ikke finnes

Tidligere i år snakket vi med Christine Gangstad Johansen. Hun er leder i Visible, FRI Oslo Vikens aktivitetsgruppe for folk under bi+-paraplyen, og oppsummerte et utenforskap slik:

– Det er en usynliggjøring og vi blir mistenkeliggjort:
“Hvis du ikke ‘velger side’ kan du jo bare leve heterofolt eller homofilt”. Både i majoritetsbefolkningen og i den skeive bevegelsen er det veldig fremtredende ideer om at bifile ikke finnes. Selv den representasjonen som eksisterer i medier og blant kjendiser, som for eksempel Angelina Jolie blir det “glemt” at har stått frem med den identiteten. 

Det er påfallende hvor underkommunisert bifiles levekår innad i den skeive befolkningen er. Det har reelle konsekvenser for folks liv. At bifile usynliggjøres i LHBT-politikk gjennom hele livsløpet må stoppe. Bifile eksisterer og må også få leve fulle liv, som seg selv, uansett hvem de er og hvor de bor. Uansett hvem de elsker.

Ha en god fest og protest denne synlighetsdagen!

Posted by Foreningen FRI