Kjenn dine rettigheter!

Er du usikker på hvilke rettigheter du har? Vi arrangerer denne høsten kurs i dine rettigheter på mange felt: Diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer, pasient og brukerrettigheter, reproduktive rettigheter, barne- og familierettigheter, og hatkriminalitet.

Kursene skal være tilgjengelige for folk uten juridisk ekspertise, og gi deg kunnskap til å håndtere ulike problemstillinger man kan komme over i livet som skeiv.

Først ut er diskrimineringsrett, og vi arrangerer både et fysisk kurs i Oslo og et digitalt kurs.

Om kurset:

Lene Løvdal kommer i dette kurset til å fortelle mer om ulike former for diskriminering, og hvordan man kan bruke jussen i møte med dem. Det blir mange praktiske eksempler og rom for spørsmål, siden målet er at dere skal kunne bruke jussen selv.

Lene Løvdal har jobbet som jurist for FRI, og har siden blant annet jobbet hos Likestillings- og diskrimineringsombudet med å behandle klagesaker. I dag er hun medeier i Egalia senter mot diskriminering, og jobber også med å rapportere til EU-kommisjonen om implementeringen i Norge av to likestillingsdirektiver, inkludert det om seksuell orientering.

Høres dette ut som det er noe for deg?

Påmelding fysisk kurs i Oslo  21. september 2021 kl. 18:00  – 20:00
via dette påmeldingsskjemaet: 

Påmeldingsskjema fysisk kurs i Oslo i diskrimineringsrett

Påmelding digitalt kurs 23. september 2021, 18:00  – 20:00
via dette påmeldingsskjemaet:

Påmeldingsskjema digitalt kurs i diskrimineringsrett

Hold av datoen!

Påmelding til resten av kursene legges ut fortløpende på disse sidene, men sett av datoene under om du er interessert:

21. september 

kl. 18 – 20

Diskrimineringsrett ved Lene Løvdal i Mariboes gate 13, Oslo
23. september 

kl. 18 – 20

Diskrimineringsrett ved Lene Løvdal digitalt/strømmes
12. oktober 

kl. 18 – 20

Trakassering og hatefulle ytringer ved Lene Løvdal i Mariboes gate 13, Oslo
14. oktober 

kl. 18 – 20

Trakassering og hatefulle ytringer ved Lene Løvdal digitalt/strømmes
26. oktober 

kl. 18 – 20 

Pasient- og brukerrettigheter ved Oddvar Faltin i Mariboes gate 13, Oslo og digitalt
17. november 

kl. 18 – 19:30

Barne- og familierettigheter ved Halvor Frihagen i Mariboes gate 13, Oslo og digitalt
24. november 

kl. 18 – 19:30

Reproduktive rettigheter ved Halvor Frihagen i Mariboes gate 13, Oslo og digitalt
14. desember 

kl. 18 – 19:30

Hatkriminalitet ved Elsa Skjong i Mariboes gate 13, Oslo og digitalt

 

Posted by Foreningen FRI