Digital hverdag for Rosa Kompetanse

Da FRI stengte kontordørene sammen med skoler, barnehager og butikker måtte Rosa kompetanse tenke helt nytt. En drøy måned senere er kurstilbudet oppe og går for fullt i ny digital drakt.

Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Fagavdelingens virke ble derfor kraftig påvirket av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av Covid-19. For et initiativrikt team som er vant til å reise landet rundt for å møte studenter og profesjonsutøvere innebar dette en ny og noe annerledes arbeidshverdag. 

Hovedvirket til Rosa kompetanse er å holde kurs rundt omkring i Norges land. De nye tiltakene begrenser både reiser og folkemengder. For oss var det aldri noe alternativ å sette på bremsen, så vi startet umiddelbart å utforske muligheten for å tilby digitale Rosa kompetanse-kurs, sier Synne Hall Arnøy, avdelingsleder i Rosa kompetanse.

Kun to dager etter lockdown gjennomførte Rosa kompetanse skole sitt første heldigitale undervisningsopplegg for lærerstudenter ved OsloMet. Den vellykkede undervisningsøkten ga nyttige erfaringer til det videre arbeidet med fjernundervisning. Etter påske har både Rosa kompetanse skole og Rosa kompetanse barnehage gjennomført digitale undervisninger, og alle Rosa kompetanses tiltak er nå i dialog med oppdragsgivere om kommende kurs. 

Synne Hall Arnøy, avdelingsleder Rosa kompetanse. Foto: Xenia Villafranca

Vi har kontakt med mange av utdanningsinstitusjonene, som var tidlig ute med å flytte undervisningen sin over til digitale plattformer, og som derfor allerede har gode erfaringer med gjennomføring av digitale kurs. Kursene vi holder for studenter gir oss viktige erfaringer som vi tar med oss videre til andre oppdragsgivere, fortsetter Hall Arnøy.

Hall Arnøy er klar på at kompetansen trengs like mye, om ikke mer, i en unntakssituasjon. Stengte skoler, barnehager og arbeidsplasser betyr mer nærhet og tid for mange, men kan også innebære en større sårbarhet for de som ikke kan være åpne og trygge med sine nærmeste, forteller Hall Arnøy. Noen opplever også manglende kompetanse i de ordinære hjelpetilbudene. For mennesker som møter mennesker i sitt arbeid er det alltid viktig å kunne kjenne på en faglig trygghet i møte med folk i sårbare situasjoner. 

Erfaring med digital undervisning vil også være matnyttig når myndighetene letter på tiltakene som berører fagavdelingens arbeid, men Hall Arnøy understreker at digitale kurs ikke kan erstatte det å møte folk ansikt til ansikt.

Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby Rosa kompetanse-kurs digitalt, men vi savner selvsagt å møte studenter og profesjonsutøvere ute i deres hverdag, på deres studiested og arbeidsplass og utforske den gode, inkluderende praksisen sammen der.

Hall Arnøy forteller at Rosa kompetanse har god kapasitet og er klare for nye oppdrag selv om varigheten av myndighetenes inngripende tiltak ennå er ukjent, og hun minner om hvordan de ulike Rosa kompetanse-tiltakene skreddersyr og tilpasser kurs til den lengden og det formatet som passer hver enkelt oppdragsgiver. Eksempler på dette er alt fra kortere faglige innlegg på morgenmøter til lengre nettbaserte kurs med rom for refleksjon og dialog om hvordan man som profesjonsutøver kan ha en mest mulig inkluderende praksis i møte med kjønns- og seksualitetsmangfoldet.

Det er bare å ta kontakt med oss, så finner vi et opplegg som passer ditt behov, avslutter Synne Hall Arnøy.

Bestill et digitalt kurs med Rosa kompetanse her!

Posted by Foreningen FRI