FN: Beskytt lhbti-personer under koronaepidemien

FNs høykommissær med streng appell til verdenssamfunnet om å beskytte lhbti-personer mot diskriminering under koronaepidemien.

Foto: Sharon McCutcheon via pexel.com

Lhbti-personer er blant de mest utsatte og marginaliserte i mange samfunn, og av de som er mest utsatt for COVID-19. Vi vet at innsatsen for å takle pandemien bare vil fungere hvis alles rettigheter til liv og helse er beskyttet – uttaler FNs høykommissæren for menneskerettigheter, Michelle Bachelet.

Lhbti-personer møter særlige utfordringer i en situasjon der mange land har innført portforbud, stengte skoler, helsetilbud og stengte grenser. Leder i FRI er glad for FNs tydelighet.

Vi vet at kriser gjør utsatte grupper enda mer utsatt. I enkelte land brukes også kriser til å legitimere vold og diskriminering av sårbare grupper, sier Ingvild Endestad.

Hva gjør FRI?

Pandemien fører til et økt behov for humanitær bistand, også utdeling av mat. FRIs søsterorganisasjon i Kenya, Pema, deler nå ut matvarer til sine medlemmer. 

Vi ser nå på hvordan vi i FRI kan hjelpe i en svært vanskelig tid for mange lhbti-personer internasjonalt. I første omgang støtter vi Kenya med 15 000 kroner fra FRIs internasjonale solidaritetskonto, sier Endestad.

Helse, vold i hjemmet og fattigdom

Lhbti-personer vegrer seg for å oppsøke helsetjenester og er dermed spesielt sårbare under koronaepidemien. Mange er sårbare for vold i hjemmet og for overgrep. 

Manglende helsetilgang

Lhbti-personer møter stigma og og diskriminering når de oppsøker helsetjenester, og mange steder i verden er det opprettet egne tilbud. Under koronaepedemien har sentre for skeive som vanligvis tilbyr helsehjelp nå stengt. Lhbti-personer som lever med hiv får ikke tilgang til medisiner og tilgang til hormonbehandling for transpersoner stopper opp. Mange lhbti- personer er hjemløse, noe som vanskeliggjør sosial distansering og øker sjansen for å bli smittet.

Vold og sosial kontroll

Epidemien tvinger mennesker til å tilbringe tid i hjemmene sine. Som andre kvinner verden over er lesbiske særlig utsatt for vold fra familiemedlemmer. Vold og sosial kontroll øker nå, og det samme gjelder unge skeive.

Redusert inntekt og fattigdom 

Koronaviruset lukker byer i hele verden. Transkvinner møter mye diskriminering, noe som ofte gjør at salg av seksuelle tjenester er en av få mulige jobber. De mister nå inntektsgrunnlaget sitt. 

Ønsker du å bidra inn til FRIs internasjonale solidaritetskonto? Les mer her

Interessert i å vite mer om hva som skjer? Følg med på åpent møte!

FNs uavhengige ekspert på seksuell orientering og kjønnsidentitet, Victor Madrigal-Borloz holder 30. april og 1. mai åpne møter for å fortelle om kartlegging av situasjonen for lhbti-personer i ulike land. Lenken til disse møtene og påmelding finner du her: COVID-19 and LGBT and gender diverse persons: voices of our communities

Posted by Monica