Norge langt fra best på lhbti-rettigheter

Den nyeste kartleggingen av lhbti-rettigheter i Europa viser at Norge mister pallplassen og flere andre land sakker akterut.

Foto: USGS via Unsplash.com

ILGA Europe sitt årlige regnbuekart har akkurat blitt lansert, hvor europeiske land rangeres ut fra lovverk og politikk når det kommer til likeverdige forhold for lhbti-personer. Norge fortsetter å rykke bakover sammenliknet med resten av de europeiske landene: I kartleggingen for 2019 har vi falt ned til en femteplass, fra tredjeplass i 2018 og andreplass i 2017.

Kartleggingen viser at det i enkelte land heller er snakk om at rettigheter fjernes enn at nye kommer til. Norge har også et ansvar for å være foregangsland i et Europa i stadig mer negativ utvikling. 

Ingvild Endestad, leder i FRI

ILGA Europe gir i år uttrykk for at vi er ved et briste-eller-bære-punkt med tanke på lhbti-rettigheter i Europa. Kartleggingen for 2019 viser at de landene som en gang var ledende i europeisk sammenheng, nå begynner å henge etter i sine forpliktelser for å sikre likeverdige forhold for lhbti-personer. ILGA Europe påpeker også at covid-19-pandemien i større grad rammer de av oss som er i sårbare situasjoner, og benyttes av enkelte myndigheter som en anledning til å begrense menneskerettigheter. Summen av dette gjør at ILGA Europe er bekymret for utviklingen videre.

«Årets kartlegging viser at vi fortsatt har en vei å gå i Norge, og jeg håper myndighetene våre virkelig tar på alvor det arbeidet som gjenstår», sier leder i FRI, Ingvild Endestad. Endestad legger til at vi heller ikke kan ta disse rettighetene for gitt: «Kartleggingen viser at det i enkelte land heller er snakk om at rettigheter fjernes enn at nye kommer til. Norge har også et ansvar for å være foregangsland i et Europa i stadig mer negativ utvikling». 

Noen av hovedfunnene fra kartleggingen til ILGA Europe i 2019 er:

  • I omtrent halvparten av landene har det ikke vært noen positive endringer det siste året
  • For andre år på rad beveger land seg bakover på rangeringen, ved at eksisterende beskyttelse har blitt fjernet
  • De største endringene i både positiv og negativ forstand sees i rettighetene til transpersoner

Se her for å få mer informasjon om kartleggingen.

Posted by El54