Skeive får ikke koronahjelp

I humanitære kriser er de mest marginaliserte gruppene de mest sårbare. Lokale myndigheter har ikke mangfoldsperspektiv i håndteringen av korona, og lhbt-personer får ikke tilgang til nødhjelp. Leder i FRI Ingvild Endestad oppfordrer nå den norske lhbt-bevegelsen til å vise solidaritet

Krisen skjer her og nå og vi har ikke tid til å vente!

Fra før gir FRI støtte til lønn og lokaler. Nå gis også midler hentet fra FRIs internasjonale solidaritetsfond der pengene er samlet inn fra medlemmer og støttespillere over hele landet. Disse pengene går til nødhjelp til de mest sårbare.

Lhbt-organisasjonen i Kenya må få fortsette med den livsviktige funksjonen de har i å ivareta folk i en situasjon der ikke bare nødhjelpsorganisasjoner men også slekt og familie svikter sier Endestad

I følge Ishmael Bahati, som leder FRI samarbeids-partnerorganisasjon Pema, ble samfunnet stengt ned da epidemien var et faktum.

Nesten alle medlemmene våre driver små foretak som gjør at de får dekket minstebehov som mat og husly. En del er også sexarbeidere, og alle står nå uten mulighet til å jobbe og tjene penger. Mange av medlemmene våre bor sammen med familiene sine, eller i landsbyer der de kan bli utsatt for trakassering og vold

Pema laget ulike digitale møteplasser og chattegrupper for å holde fortløpende kontakt med lhbti-befolkningen i regionen. De har også satt sammen et respons-team som sjekker sikkerheten og helsesituasjonen og er klare til å rykke ut etter behov. 

Helseklinikker som er trygge for lhbt-personer ligger ofte i andre fylker enn der de selv bor. Kenyanske myndigheter har stengt fylkesgrensene og lhbti-personer som trenger tilgang til helsetilbud som hiv-medisin, hormonbehandling eller behandling for seksuelt overførbare infeksjoner kommer seg nå ikke til de klinikkene som er trygge for dem. PEMA finner imidlertid på kreative løsninger på situasjonen

Røde kors har tillatelse til å krysse fylkesgrensene, så for å få tak i nødvendige medisiner har vi fått lov å sitte på med deres biler forteller Bahati.

Gjennom støtten fra FRI har PEMA mulighet til å støtte lesbiske, homofile og transpersoner i vest-Kenya fram til sommeren. Konsekvensene av epidemien kan imidlertid vise seg å vare lenge, og FRI vil fortsette å støtte PEMA i tiden fremover.

Koronasituasjonen i Norge er utfordrende, men i mange andre land er den katastrofal. Vi i FRI kommer til å jobbe for at de humanitære organisasjonene inkluderer lhbt-befolkningen i nødhjelpsarbeidet sitt på sikt, men akkurat nå er det viktig at vi viser våre venner i Kenya at vi er der for dem avslutter Endestad.

Internasjonal solidaritet – støtt oss!

FRI samler inn penger til solidaritetsarbeid verden over. Pengene fra solidaritetsfondet gir oss en mulighet til å hjelpe til der det trengs, når det trengs, også i nødhjelpssituasjoner. Midlene går uavkortet fra giver til mottaker. FRI bruker ingen midler på å samle inn penger til det internasjonale Solidaritetsfondet. Dette foregår på frivillig basis, og 100% av innsamlede midler går uavkortet fra giver til mottaker. Ønsker du å bli fast giver, eller bare gi et engangsbidrag? Kontakt oss

Posted by Monica