Søndag 26. april er det den lesbiske synlighetsdagen!

Lesbisk synlighetsuke setter fokus på lesbiske utfordringer og feirer lesbisk mangfold.

Usynlig i lovverk- usynlig i verden? 

Lesbisk seksualitet og identitet har blitt usynliggjort opp gjennom historien. I Norge var seksuelle handlinger mellom menn kriminalisert fram til 1972 gjennom §213. Da lovverket ble diskutert motsatte Statsråd Anton Qvam å inkludere kvinner og uttalte

”Legemlig omgjængelse, kjønslig omgjængelse mellem to kvinder – har man hørt noget saadant? Det hører til de umulige ting.”

Kvinner ble dermed utelatt fra lovverket, ikke fordi det var aksept for lesbiske, men fordi kvinnelig seksualitet var utenkelig. I verden i dag er lesbisk identitet og seksualitet fortsatt usynliggjort på mange ulike vis. 

Dobbelt utsatt- dobbelt så usynlig

Fremdeles er det sånn at lesbiske ofte “faller mellom flere stoler” og er utenfor fokus både i skeiv rettighetskamp og i kampen for kvinners rettigheter. Både i Norge og internasjonalt er det mye som gjenstår for at lesbiske kan leve trygge liv. Lesbiske er særlig utsatt for vold og spesielt utsatt som flyktninger eller i humanitære kriser. Kvinner generelt, og lesbiske spesielt, møter på strukturelle utfordringer og begrensinger i alle deler av samfunnet. Kvinner har lavere status i arbeidslivet og tjener mindre enn menn. I hushold til lesbiske kvinner eller lesbiske par er derfor økonomien ofte svakere – som et eksempel på hvordan lesbiske på mange måter kan rammes “dobbelt”. 

Lesbian visibility week

Denne uka har det blitt arrangert ulike events i forkant av den lesbiske synlighetsdagen. Initiativtager her i Europa er EL*C – Euro Central Asian Lesbian Community – et lesbisk, feministisk og interseksjonelt nettverk i Europa og Sentral-Asia, som blant annet jobber opp mot EU for økt synliggjøring av lesbiske.

Halvparten av lesbiske par unngår å holde hender

EL*C arrangerte webseminar med en god blanding av aktivister, sivilsamfunn og politikere som trakk frem en rekke utfordringer for lesbiske i Europa, herunder strukturell diskriminering både i familien, i tilgang til helsetjenester og på arbeidsmarkedet. Lesbiske opplever som andre kvinner kjønnsbasert vold og også vold i nære relasjoner. På webinaret ble det presentert forskning som viser at hele 46 % av lesbiske kvinner ikke holder hender på gata av frykt for å bli overfalt eller trakassert.  

Regnbuefamilier anerkjennes ikke

I en fersk nettbasert spørreundersøkelse blant mer enn 1400 lesbiske i Storbritannia svarer en av tre lesbiske mødre i Storbritannia at de har opplevd homofobe reaksjoner fra andre foreldre. Den samme andelen barn har blitt utsatt for mobbing fordi de har to mammaer.

Lesbiske steder og organisasjoner forsvinner 

Organisasjoner for lesbiske mottar en svært beskjeden del av det globale midlene som er tilgjengelige for LHBT bevegelsen. Forskning viser at bare 3 % av de globale midlene som er tilgjengelige for LHBTI går til lesbiske, og bare 6% av de går til europeiske lesbiske organisasjoner.

Dette fører til at organisasjoner og lesbiske møteplasser forsvinner og legges ned. Organisasjoner, møtesteder og barer som eksisterte mellom 2000-2010 er nå lagt ned, uten at nye steder har kommet til. Lesbiske ender opp som en usynlig gruppe som ikke prioriteres høyest på lista og og som heller ikke blir forsket nok på. Vi trenger mer kunnskap om lesbiskes liv, og mer midler til å drive lesbisk organisering og politisk pådriverarbeid.

Derfor er det desto viktigere å løfte vår felles kamp for alle lesbiske kvinners rettigheter, cis-kvinner, transkvinner, inter – og ikke-binære!  

På lesbisk synlighetsdag 26. april kan du feire dagen på et internasjonalt online Queerantine party! Eller kanskje du tar med deg regnbueflagget i parken eller henger det på balkongen?

Du kan også bli med på FRI Oslo og Vikens foredrag om Seksuell identitet og kvinner fredag kveld!

Posted by Monica