Forskning på skeive unge, vold og overgrep

Hjelp oss få mer kunnskap ved å dele dine erfaringer.

Vi i FRI samarbeider med Redd barna og likestillingssenteret om et prosjekt om skeive unge.

Vi vet fra levekårsundersøkelser at noen grupper skeive er mer utsatt for vold og seksuell vold.
For å kunne forebygge, informere og hjelpe er det nødvendig med mer kunnskap. Vi deler derfor denne utlysningen.

Forskerne er ute etter deg som vil dele dine erfaringer. Er du ung, skeiv, og har blitt utsatt for vold og overgrep vil forskerne gjerne snakke med deg. Alt du sier er konfidensielt.

Beskrivelse av prosjektet:

Redd Barna og Likestillingssenteret samarbeider om prosjektet «Dobbelt tabu: Erfaringer med vold og seksuelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet».

Målet med prosjektet er å innhente kunnskap om volds-erfaringene til barn og unge som er skeive, for å bedre kunne forebygge og stoppe vold og overgrep mot barn. Prosjektet vil resultere i en rapport og en film, som vil brukes i informasjonsarbeid, opplæring og politisk påvirkningsarbeid. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.

Vi søker deg som:

  • Er ung voksen (18-30 år)
  • Bryter med normer for kjønn og/eller seksualitet
  • Har vært utsatt for en eller flere typer vold før du fylte 18 (for eksempel, fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep eller krenkelser)
  • Ønsker å bidra med å dele av dine erfaringer inn i dette prosjektet

All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. Vi søker til sammen 10-15 informanter med ulik bakgrunn som ønsker å dele av sine erfaringer igjennom et intervju. Tema for intervjuet vil blant annet være opplevelse av egen barndom og ungdomstid, erfaringer med å bryte normer for kjønn og seksualitet, erfaringer knyttet til diskriminering, vold og overgrep, og hva som kan gjøres for å motarbeide dette. Vi vil også gjerne høre om eventuelle erfaringer med hjelpetjenestene. Noen av historiene vil brukes som utgangspunkt for et film-manus, dette avgjøres i samarbeid informantene.

Er du interessert i å melde deg som informant i studien, eller ønsker du å vite mer om prosjektet?

Kontakt prosjektleder Silje Mathisen ved Likestillingssenteret

e-post:  silje@likestillingssenteret.no

Posted by Foreningen FRI