Debunk av faktafeil om trans

Nettavisen publiserte 11.12.21 et innlegg om trans som virkelig florerte med faktafeil. Rådgiver på Kjønnsmangfold i FRI valgte å gå gjennom innlegget ord for ord, og synliggjøre alle feilene i innlegget. Dette fremstår som et godt eksempel på at mediene kan slippe til innlegg med mange feilaktige påstander, som det tar lang flere tegn å rydde opp i.

Ca 900 ord med feilinfo tok 2 800+ ord å tilbakevise. Mer enn det man får av plass til en svarkronikk, for å ikke nevne spørsmålet om hvorvidt man skal gi avisen som publiserte det opprinnelige innlegget mer plass og klikk ved å svare. Derfor publiserer vi Christines Jentofts debunk her, slik at den kan refereres til i fremtiden, uten å måtte lete opp det opprinnelige innlegget i sosiale medier.

Teksten er redigert, med flere kilder.

Velkommen til Christine debunker:

Christine Jentoft i Pride-tog

For referanse: Link til sak

Noen kjappe om hvor feil det innlegget er, og hvorfor det aldri burde sluppet forbi en middels oppegående redaksjon:

Nesten aller først åpner forfatter med:

«Men når ble det greit å la ideologi og følelser trumfe vitenskap?» – Allerede der er første faktafeil, da
det settes opp en motsetning som ikke er reell.

Transpersoner er ikke «ideologi», følelser er helt legitime, og transpersoners eksistens er vitenskapelig bevist.

Det forskes også kontinuerlig på transpersoner og vi får behandling nettopp fordi det er bevis for at det hjelper. 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kjonnsinkongruens

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11

Men her er vi inne på neste problem, far i teksten skriver en enkelt feilaktig setning, og det tar meg flere setninger å rydde i den på en ryddig måte:

Feil 2:

«Og hvorfor ruller «transtoget» med økende fart i Norge,(…)

Dette er et lånt språklig bilde for å få trans til å fremstå som noe som bare durer på uten å kunne stoppes. Dette er feil. Feltet sakkes kontinuerlig ned av dårlig debatt, lav kompetanse blant helsepersonell og sakte politikk med berøringsangst.

«Transtoget» er også blitt hundefløyte som har dukket opp etter svensk Uppdrag Gransknings serie, som ble felt i svensk pfu fordi det var uetisk. https://tidningensyre.se/2020/4-maj/granskningsnamnden-faller-svts-transtaget/

Feil 3:

«(…)mens flere andre land roper varsku og bremser kraftig opp?» – Heller ikke riktig. Bell V Tavistock-saken i England, som var det som fikk diverse til å bremse litt, ble omgjort. Denne nyheten har ikke blitt spredd like mye som den opprinnelige saken.

https://www.theguardian.com/society/2021/sep/17/appeal-court-overturns-uk-puberty-blockers-ruling-for-under-16s-tavistock-keira-bell

Ei heller er det nødvendigvis en positiv ting at det «bremses», da det er allerede mer enn for vanskelig for mange å få behandling, og flest ender opp med å gå privat (også her i Norge), eller enda verre, selvmedisinere.

Behandling bør skje gjennom det offentlige. 

 

Feil 4:

«Usann undervisning om kjønn» – Nei. Mangelfull? Definitivt. Mangler dessuten kilder for påstand.

Feil 5:

«(…)er jeg bekymret over at de nå lærer at kjønn bestemmes av subjektive følelser, og at det er fullt mulig å være «født i feil kropp»!».

En oppfatning av ens kjønn defineres av en selv ja. Og man må dermed kunne se forbi sin egen kropp når man innser det, ofte. Det er fullt mulig å være trans. Om denne setningen er sann, så finnes ikke transpersoner. 

Feil 6:

«Hvordan kan staten tillate slike biologiske usannheter i skoler og barnehager?»
Det er ingenting i biologisk som tilsier at folk ikke kan oppleve kjønnsinkongruens.

Staten skal forholde seg til forskning, rettigheter, og likestilling.

 

Feil 7:

«(…) FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfolds søsterorganisasjon «Stonewall» ikke lenger slipper til på skolene i England.» – Snodig sted å dra inn FRI, vi er forskjellige organisasjoner, og finner null bevis på dette. Finner derimot masse om skoleprogrammet til Stonewall og deres erfaringer.

 

Samt at BBC trakk seg fra Stonewall sitt program for å ikke virke partisk, det har også vært andre som har trukket seg, men Stonewall selv melder primært vekst og økt interesse for programmet sitt.
https://www.stonewall.org.uk/about-us/news/about-stonewall-and-our-diversity-champions-programme

https://www.bbc.com/news/uk-59330158?fbclid=IwAR1FbMQElEfUgeTd_ZucgCqsiqpe4nC6snPn79lTEAnycAgP-8cUoi-H8vw

 

Feil 8:

«De fleste leger benekter at man biologisk sett kan være født i feil kropp».

 

De fleste leger og eksperter på feltet mener kjønnsinkongruens finnes, det er blant annet derfor det er en diagnose i den nyeste diagnosemanualen (i tillegg til at f.64.0 Transseksualisme har vært en diagnose i den gamle og kjønnsbekreftende behandling ble forsøkt allerede i Tyskland 1920 før nazistene ødela det.

https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Sexualwissenschaft

 

Personlig bruker jeg kjønnsinkongruens eller trans, da jeg ikke føler begrepet født i feil kropp passer for meg, da min kropp er min, selv om jeg har kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Det er fortsatt umulig å putte en bevissthet over i en annen kropp.

“Født i feil kropp” er dessuten et språklig bilde, ikke en påstand om sjelevandring eller reinkarnasjon.

 

Feil 9:

«og mange er bekymret over at alvorlige psykiske problemer hos unge mennesker søkes løst hormonelt og kirurgisk med irreversibel behandling av friske kropper.»

 

Hvor mange er «mange»? Er det like mange som datteren min mener når hun sier «alle får lov til å ha TikTok!!!», for isåfall er det max 3. Påstanden mangler kilde. 


Unge får ikke kjønnsbekreftende hormoner eller kirurgi som en løsning på psykiske problemer i Norge. Kjønnsinkongruens er ikke en psykisk diagnose. 

https://psykologtidsskriftet.no/kronikk/2019/02/icd-11-helse-til-alle-kjonn
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPAT

 

Feil 10:

«Biologisk kjønn defineres av størrelsen og funksjonen til kjønnscellene og er et strengt binært system i naturen.» – 

 

Ja og litt nei, stort sett, men så strengt er det ikke alltid i naturen. Aseksuell reproduksjon blander ikke kjønnscellene f.eks. Det finnes også en del arter som kan bytte kjønn for reproduksjon. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction

https://www.sbs.com.au/topics/science/nature/article/2016/09/29/7-gender-bending-animals-animal-kingdom

 

Feil 11:

«Med andre ord: Det finnes kun mannlige og kvinnelige kjønnsceller, og andre kjønn enn mann og kvinne finnes ikke.» – Kjønn i mennesker er langt mer enn reproduktive celler(som det bare finnes egg og sperm av i mennesker, altså 2), og det er absolutt ingenting som stopper noen fra å oppleve kjønnsinkongruens binært eller ikke-binært i at det finnes sperm og egg.

 

Mennesket og dets levde liv kan ikke reduseres til reproduksjon, og å gjøre det vil ha følger for mange andre grupper.

 

Og ikke minst, hva plager eller påvirker det meg at noen opplever seg som et annet kjønn enn mann og kvinne, og vil anerkjennes for det? Absolutt ingenting/ikke.

 

Feil 12:

«Fenomenet ROGD»


ROGD, en mer enn debunked liksom-diagnose:

https://www.pinknews.co.uk/2018/03/31/why-rapid-onset-gender-dysphoria-is-bad-science

https://auspath.org.au/2019/09/30/auspath-position-statement-on-rapid-onset-gender-dysphoria-rogd/

 

Feil 13:

«Finland, som lå foran oss i løypa på denne tematikken(…)» – Finland har tidvis ligget foran oss på mange ting, og havnet bak på mange ting. Hvorvidt de har vært foran oss på trans på noe tidspunkt, er en diskurs man kan ta. Men i all ærlighet, Norge var godt kjent for hvor utrolig dårlige og lite ressurser vi var på dette før.

 

Feil 14:

«(…)har stoppet all såkalt «kjønnsbekreftende» behandling.» – Nei. Regelrett usant. Men Finland er utrolig dårlig på det, har egne retningslinjer og blir sterkt kritisert for hvor inhumane de er og har vært lenge. Deriblant for kravet om sterilisering om man ønsker å endre juridisk kjønn.
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2021/finland.pdf?fbclid=IwAR02I3CsleGMkff2CXxmIzTmUlposPSA68vq4CVJ1erJjbeqvtmqYzyeGKI

 

Første sannhet:

«Foreningen Fri og flere politiske partier følger derimot en helt motsatt strategi.» – Nesten helt sant. (de fleste politiske partier, samt FRI, ønsker ikke å kastrere transpersoner eller følge annen uetisk og inhuman politikk, og vil følge gjeldende retningslinjer.)

 

Sant 2:

«Deres mål er nemlig et utstrakt lavterskeltilbud rundtom i Norge,»: Ja dette er riktig. Både for å avlaste Riksen, la folk slippe å reise på tvers av landet for behandling (det finnes folk som jevnlig må dra til Oslo fra Finnmark), slik at man gir kun den hjelpen folk trenger, fremfor en one-size til alle..

 

Feil 15:

«der hvem som helst, ofte uten psykologisk utredning,» – Ikke hvem som helst, folk som opplever kjønnsinkongruens, og det er ikke psykologisk utredning for en medisinsk diagnose (kjønnsinkongruens), men psykolog skal tilbys for de som ønsker det, naturligvis.

Det kan være vanskelig å være trans i et samfunn hvor en rolig søndag brukes på å debunke en hel kronikk basert på feilinfo. (For å ikke nevne de horrible levekårene vist i nyere forskning)

 

Feil 16:

«(…)skal kunne få utdelt pubertetsblokkere og kjønnshormoner av lokalt helsepersonell.» – Det gjør Norge allerede med cisfolk av forskjellige grunner. (Se overgangshormoner, testotilskudd, for mye vekst for tidlig osv). 

Det skal definitivt en prosess til, spesielt når det gjelder mindreårige, men slik ekspertene anbefaler skal det være mulig ja, i tråd med retningslinjene og under forutsetning at pasienten følges opp. Samt at helsepersonell innehar kompetanse, noe vi har kritisert ofte at de ikke har eller får.

Ny forskning på effekten på suicidalitet i transungdom og hormonell behandling::
https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(21)00568-1/fulltext?fbclid=IwAR1esUPj_1R7n2ojUgXagozt4X9C8T6yHZcfKLnpQiV5w13_VMgU_i6pFnk

 

Feil 17: 

«Dette ønsker man å gjennomføre på tross av på tross av krass kritikk fra Folkehelseinstituttet» – Kilden sier ikke det forfatter hevder den sier, ei heller er den spesielt krass. Det ønskes konsekvensutredning. FHI sitt høringssvar: «vi bør vite mer om konsekvensene av svensk praksis før vi innfører en lignende modell i Norge»

 

Feil 18:

«I strid med etablert, biologisk vitenskap blir radikal kjønnsteori nesten helfinansiert av staten.» – Se tidligere påpekelser av feil angående «biologisk vitenskap».

 

Feil 19: 

«(…)radikal kjønnsteori nesten helfinansiert av staten.» – Den er ikke radikal bare fordi en konservativ person synes det. Litt usikker på hvor staten putter disse pengene som går til «radikal kjønnsteori»?

 

Feil 20:

«Biologisk uholdbare teorier og påstander(…)» – Innleggsforfatter liker ordet biologisk, men ser ikke ut til å helt forstå omfanget av ordet. Bare fordi hans mening om biologi er at kjønnsinkongruens ikke finnes, så er fremdeles kjønnsinkongruens legitimt, observerbart og dokumenterbart.

 

Feil 21:

«(…)dominerer nå i formidlingen av kjønn i skoler og barnehager,» – Er han i mot seksualopplysning i skolen, er det det? Og «dominerer» er å ta i, det er strengt tatt sjeldent på dagsordenen noen sted foruten et kurs nå og da, for ansatte. 

 

Feil 22:

«blant annet gjennom offentlig finansierte kurs fra Foreningen FRI» – Kursene til Rosa Kompetanse gjør ikke det denne mannen hevder de gjør. Ingen kilder for å backe sin egen påstand på noe av dette.
https://www.minervanett.no/lhbt-rosa-kompetanse/fri-svarer-pa-kritikken-av-rosa-kompetanse/390678

 

Feil 23: 

«At et ideologisk, ikke-vitenskapelig syn på kjønn(…)» – Se tidligere feil

 

Feil 24:

«(…)har fått en så lett og uhindret tilgang til våre barn(…)»: Skremselspropaganda for å få det til å virke som at barna blir utnyttet, og feil. Rosa Kompetanse retter seg mot ansatte og studenter.

Dette er et ganske vanlig retorisk virkemiddel til tider dratt ut i det ekstreme. Forøvrig debunket:
https://www.faktisk.no/artikler/je77w/nei-fri-vil-ikke-innfore-sexaktiviteter-i-barnehagen?

(Takk til Faktisk og Ingvild Endestad)

Feil 25:

«TV-dokumentarene «Tonårsflickorna och transtoget» samt «Transbarnen» fra Sverige får frem myndighetenes eksperimentelle og uansvarlige tilrettelegging for en svært radikal behandling av unge kropper som mangler støtte i legevitenskapen»

Se tidligere felling av Uppdrag Gransking i svensk pfu. Norge er forøvrig ikke en del av Sverige. 

 

Feil 26:

«Tall fra flere land bør bevege oss i en helt annen retning.» – Ingen kilde

Feil 27:

«Hele 70-90 prosent av ungdommer som søker «kjønnsskifte», har nemlig andre diagnoser knyttet opp mot psykologi og psykiatri.» – Linken går til nettstedet “Genderchallenge”

«Genderchallenge» er ikke en legitim kilde… Kilden feilrepresenterer andre kilder som den kan vri til å passe eget narrativ.

 

Jeg kommer ikke til å debunke hele genderchallenge nå, men at organisasjonen MorFarBarn – som ble stiftet som respons til innføring av felles ekteskapslov – elsker den siden, burde være et hint.

 

Feil 28:

«Det handler om depresjon, anoreksi, selvskading, autisme, asbergers og så videre.»

Skal man ikke få behandling for andre medisinske behov om man er deprimert altså? Og hvorfor skulle diagnoser på autismespekteret diskvalifisere en fra å oppleve kjønnsinkongruens? Å ekskludere folk fra medisinsk behandling på bakgrunn av dobbel minoritetstilhørighet (både funksjonshemmede og transfolk er vernede kategorier i gjeldende diskrimineringslovgivning) er et oppsiktsvekkende forslag.

Det er også tøft å være trans, fordi resten av samfunnet har en tendens til å sanksjonere de av oss som bryter med normene for kjønn. Det er ikke rart det er en overrepresentasjon av psykisk uhelse. Man blir ikke trans av å være deprimert. Du kan ikke selvskade deg til kjønninkongruens. 

 

Feil 29:

«Mer enn noen gang før er det nå viktig å trygge barn og unges forhold til egen kropp og eget kjønn,(…)» – Dette er et argument mot seksualisert reklame, ikke kjønnsinkongruens. Eller så oppfordrer forfatteren til konverteringsterapi av transkids.

Trans unge opplever positive effekter av å bli anerkjent som kjønnet de er

Feil 30: 

«(…)slik at de kan kjenne seg glade og stolte over den de er født som.» – Dette er stikk i strid med anbefalingene om å anerkjenne transkjønnede.

https://doi.org/10.1542/peds.2015-3223
http://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180330085648.htm


Du kan ikke tvinge noen med kjønnsdysfori til å bli glad i kroppsdeler de opplever dysfori til. Men jeg er stolt av den utrolig bra kvinnen jeg er blitt, og stolt av det barnet jeg var. 

Man kan være stolt og trans!

Sant 3: 

«De trenger rause rom for å være gutt og jente på sin egen personlige måte,(…)»
– Absolutt helt enig, det er akkurat det jeg også jobber for!

Feil 31: 

«(…)uten å tro at de er såkalt «født i feil kropp».» – Hvis en kid tror de er trans, så må de få hjelp til å finne ut av det. De skal ikke reduseres til cis fordi det behager forfatter. 

Du kan være trans og gutt, jente, noe annet, helt på din egen personlige måte. 

Sant 4: 

«Vi bør se det som normalt og uproblematisk å være «guttejente» eller en gutt med jenteinteresser.» – Her igjen avslører forfatter at han tror transfolk løper rundt som 1950-talls versjoner av kvinner og menn, noe vi har sterkt kritisert rikshospitalet for at de satt som et kriterie før. Derfor er jeg forvirret over hvorfor dette brukes som et argument mot oss. 

Mange transfolk er maskuline kvinner, og feminine menn, og vica versa og alt rundt og imellom. Forfatter kan ikke kjenne særlig mange transfolk eller kjenne til noen organisasjoner som jobber for transfolk. 

Kjønnsidentitet, interesser og kjønnsuttrykk er ikke det samme. Det er vanlig og mulig å være cis og bryte med normer for kjønnsuttrykk eller fritidsinteresser, uten at det skal bety noe som helst angående kjønnidentitet. 

Feil 32: 

«Jeg har hørt flere tilfeller av barn som «ut av det blå»(…)» – også kjent som, jeg har lest det på internett. 

Feil 33: 

«begynner å tvile på sin egen kjønnstilhørighet etter at Foreningen FRI eller Skeiv Ungdom har vært på besøk» – Dette er en ganske grov og oppsiktsvekkende påstand. Redaktøren burde krevd dokumentasjon.
Noen kan ha endelig fått ord på hvem og hva de er, men det er ingen grunn til å anse det som noe negativt, snarere tvert i mot. Det er ingen indikasjoner på at FRI eller Skeiv Ungdom, eller noen andre, kan endre en persons kjønnsidentitet.

Barn har rett til å få sine liv og sin identitet speilet i barnehage og skole.

Feil 34: 

«(…)skolen med sin uholdbare undervisning om kjønn» – Her utviser forfatteren følelser om noe han ikke kan noe om, så jeg lar forfatteren tilbakevise seg selv. Jeg henviser til feil 1: «Men når ble det greit å la ideologi og følelser trumfe vitenskap?». 

Feil 35: 

«Rosa kompetanse setter barn på valg de aldri var ment å forholde seg til.»

Alle gjør seg opp tanker om seg selv. Hvem sier barn, som utvikler sin identitet, ikke er ment til å forholde seg til tanker om sitt kjønn?

Kjønnsidentitet er heller ikke noe valg man tar.

Feil 36:

«Hvorfor skal vi fortelle dem at de kan være et annet kjønn?» . Dette er feilrepresentasjon. Forfatteren får det til å fremstå som at det løper en gjeng folk rundt og forteller barn at de er andre kjønn. 

Vi skal derimot opplyse absolutt alle om kjønnsinkongruens, slik at både samfunn og individ kan forhindre transfobi, og behandle alle som bryter med normene for kjønn, bedre, uansett om de er trans eller cis.\

Feil 37:

«Lisa Littmann har funnet at den enorme økningen av kjønnsdysfori, særlig blant tenåringsjenter, trolig først og fremst skyldes påvirkning fra sosiale media og venner, såkalt «sosial smitte».» 

Lisa Littman, som coinet «ROGD» (debunket over), i tillegg til enormt kritisert for metodebruk og en haug andre ting, den gang hun gjorde det. Denne kilden er en anonym undersøkelse og handler om hvorfor folk detransisjonerte. Feil kildebruk med andre ord.

Littman sier heller ikke det forfatter hevder.. 

https://www.researchgate.net/publication/355417479_Individuals_Treated_for_Gender_Dysphoria_with_Medical_andor_Surgical_Transition_Who_Subsequently_Detransitioned_A_Survey_of_100_Detransitioners

Se gjerne denne undersøkelsen på kjønnsinkongruente ungdommer, publisert 14. Desember 2021, som viser at kjønnsbekreftende behandling reduserer depresjon og selvmord med nesten 40%: https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(21)00568-1/fulltext?fbclid=IwAR00fAg3qjO_wUYwq0fPV7cszCPafxpUb9cWWbf-ymPCwi8nPaD9dsXslFY

 

Feil 38:

«Gjør vi dem bedre rustet til livet ved å plante tanker i dem om at de kan være «født i feil kropp»?» – Uærlig retorikk, vi planter ikke tanker, vi gir informasjon om et eksisterende fenomen. 

Feil 39:

«Får de bedre psykisk helse av at vi slipper til uholdbare og forvirrende teorier om kjønn i barnehager og skoler?» – Hadde han bare unngått å bruke «uholdbare» og «forvirrende», og vært genuint nysgjerrig, fremfor ekstremt fordomsfull. Og han har så langt ikke gitt uttrykk for hva disse «teoriene» er.

Feil 40:

«Har vi større tillit til transaktivistiske miljøer enn til biologer, leger og vitenskapsfolk?» – Organisasjoner som jobber for transfolk, inneholder også transfolk, og søker naturligvis å gjøre sin hverdag bedre. Dette er ikke på kant med vitenskapen, og har WHO og WPATH i ryggen. 

Feil 41:

«Som far nekter jeg å ta del i en moderne versjon av eventyret «Keiserens nye klær».» – Nok et retorisk grep som oftest brukt til å «synliggjøre» at man skal fornekte det øynene ser og hjernen vet, nemlig at man kan se hvilket kjønn noen er, og at vi biologisk vet at ingen kan være trans.

Feil 42:

«Der er det et barn som tør å si sannheten.» – Virkeligheten er ikke et eventyr, og barn skal lyttes til når de sier ting, men i dette tilfellet er det voksne som hevder de kan se noe.

Feil 43:

«Nå er det de voksnes tur til å si ifra, på vegne av våre egne barn og barnebarn.»

Det er en lang og vond historie å dytte barn foran seg i motstand mot skeives rettigheter, synlighet og eksistens. Frykten for at barn kunne få ideer om at de var en annen legning, bli smittet eller forført av kunnskap om at skeive eksisterer er et ekko fra fortiden. Og det er samme retorikk som nå brukes for å innskrenke grunnleggende rettigheter for skeive og andre i Europa og verden. At denne retorikken også er her til lands er en ekstremt bekymringsverdig utvikling.

Dette skulle aldri en redaksjon tatt inn. 

Posted by Foreningen FRI