Kurs om kjønnsbekreftende behandling

Kurs om kjønnsbekreftende behandling 15. og 16. februar 2018 i Trondheim.

Med støtte fra Extrastiftelsen og i samarbeid med Universitetet i Agder arrangerer FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold kurs om kjønnsbekreftende behandling for helsepersonell.

Kurset foregår 15. og 16. februar 2018 ved Scandic hotell Bakklandet i Trondheim.

Kursavgift kr 2000.

Spørsmål, behov for tilrettelegging og annet sendes til luca@foreningenfri.no, telefon: 416 16 745.

Godkjenninger

 • Godkjent av Norsk Psykologforening som 16 timer vedlikeholdsaktivitet.
 • Godkjent av legeforeningen, for allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sexologi til videre- og etterutdanningen.
 • Godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 16 timer, som kan brukes i henhold til kurstimekravet for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Læringsutbytte

 • Grunnleggende kunnskap om kjønnsmangfold, inkludert forskjellen på kjønnsdysfori og det å bryte kjønnsnormer.
 • Innføring i tverrfaglig samarbeid ved utredning og behandling av kjønnsdysfori.
 • Grunnleggende kunnskap om psykologisk, hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling.
 • Kunnskap om aktuelle diagnoser, diagnostiske kriterier og historisk utvikling av diagnoser på feltet.
 • Ferdigheter som trengs for å kunne igangsette enkel psykologisk og hormonell kjønnsbekreftende behandling.

Program

Torsdag 15. februar

 • 10:00 Snakk trygt – Rosa kompetanse v/Nanna Klingenberg
 • 10:45 Trans 101 – hva er kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens og kjønnseufori? v/Esben Esther Pirelli Benestad
 • 12:15 Lunsj
 • 13:15 Hva gjør vi i Sverige? v/Cecilia Dhjene
 • 13:45 Benstrekk
 • 14:00 Forskning v/Cecilia Dhjene
 • 15:00 Hormoner – effekter, doser v/Stefan Arver
 • 16:45 Kompliserte tilfeller og pubertetsblokkere v/Stefan Arver

Fredag 16. februar

09:00 Hvordan snakke om seksualitet med pasienter? v/Haakon Aars
09:45 Rutiner for henvisning og utredning OUS v/Anne Whære
10:30 Benstrekk
10:45 Helsestasjonen – hva gjør vi, hva ser vi? Barn og unge v/Ingun Wik
11:30 Lunsj
12:30 Fastleger og kjønnsbekreftende behandling v/Thomas Tønseth
13:30 Pause
13:45 Utredning og møte med pasienter, samarbeid fastleger v/Asle Offerdal
14:45 Benstrekk
15:00 Diagnoser i historisk perspektiv. ICD 11 v/Silje-Håvard Bolstad
16:00 Internasjonale standarder og «Rett til rett kjønn, helse til alle kjønn» v/Esben Esther Pirelli Benestad
17:00 Rettigheter, sosiale tilbud, organisasjoner, juridisk navn og kjønn v/Luca Dalen Espseth
17:30 Evaluering, utdeling av kursbevis

Kurskomite

 • Luca Dalen Espseth (Kursleder)
 • Esben Esther Pirelli Benestad
 • Gunnar Frode Olsen
 • Silje-Håvard Bolstad
 • Nina H. Sindig-Larsen

Posted by Foreningen FRI