Ekstrem antihomolov i Egypt

I dag gråter vi for Egypt. Det som foregår nå kan ikke beskrives på noen annen måte enn fryktelig, sier Ingvild Endestad, leder i FRI.

Ett til tre års fengsel for å eie et regnbueflagg – Den siste måneden har lhbt-personer og deres støttespillere i Egypt vært utsatt for forfølgelse, fengsling, og smertefulle analundersøkelser. Det hele topper seg i et nytt lovforslag som ikke bare gjør det ulovlig med forhold mellom to av samme kjønn, men også forbyr alle tenkelige former for synlig støtte til lhbt-personer i Egypt.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold reagerer kraftig og ber om at den nye utenriksministeren umiddelbart handler overfor Egypt.

– Dette innebærer en total knebling av ytrings- og forsamlingsfriheten for lhbt-personer og alle andre som støtter opp om deres rettighetskamp i Egypt, forteller Endestad.

Endestad omtaler den foreslåtte loven som ekstrem. Det blir forbudt å produsere eller eie lhbt-symboler, og i tillegg forbyr ikke bare forslaget lhbt-personer å møtes, men legger opp til at det å på noen som helst måte være vertskap for sosiale samlinger, straffes med inntil tre års fengsel.

– Vi er i kontakt med egyptiske kollegaer som er redde, fortvilte og frykter for fremtiden. Nå må Ine Eriksen Søreide gjøre sitt ytterste for at Norge, sammen med andre land som holder menneskerettighetsfanene høyt, markerer at dette er totalt uakseptabelt, avslutter Endestad.

Fakta

  • Den foreslåtte loven omfatter syv artikler som forbyr både likekjønnede relasjoner og forhold, men også fester, organisering, symboler og forsamlinger og straffer dette med mellom ett og tre års fengsel.
  • Det å produsere eller eie symboler forbundet med lhbt-bevegelsen er strengt forbudt og straffes med mellom ett og tre års fengsel.
  • Selv om det har vært åpnet for straffeforfølgelse i lovverket, har det ikke vært ulovlig å være lhbt-person i Egypt.
  • Etter en konsert med det libanesiske bandet Mashrou’ Leila i Kairo 22. september, der noen i publikum viftet med et regnbueflagg, startet egyptiske myndigheter massearrestasjoner av lhbt-personer og deres støttespillere.
  • FRI har sammen med Amnesty sendt brev til tidligere utenriksminister Børge Brende om situasjonen i Egypt og bedt om handling.
  • Arabisk nyhetskilde: Masrawy.com

Kontakt 

Ingvild Endestad, Leder i FRI – Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold
97 56 22 95

//

Arne Andreas Opheim, Kommunikasjonsrådgiver i FRI
45 88 46 40

Pressebilder kan hentes og fritt benyttes herfra.

Posted by Foreningen FRI