Møtte forskere og aktivister i Japan

1. til 10. desember var FRI-leder Ingvild Endestad og rådgiver på kjønnsmangfold Luca Dalen Espseth i Japan.

Bilde: Den norske ambassaden i Tokyo og University of the Ryukyus inviterte til seminar om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Invitert til Japan

1.- 10. desember var FRI-leder Ingvild Endestad og rådgiver på kjønnsmangfold Luca Dalen Espseth i Japan. På invitasjon fra Den norske ambassaden i Tokyo og University of the Ryukyus møtte de aktivister, forskere og beslutningstakere for å snakke om situasjonen for lhbt-personer i Norge og Japan.

Vi har over lengre tid snakket med universitetsprofessorer i juss om rettighetssituasjonen for lhbt i landet. De ønsker at flere i Japan kan la seg inspirere av viktige fremskritt for i norsk lhbt-bevegelse. For oss er det en anledning til å bidra til den skeive bevegelsen i Japan, men også til å lære fra dem, forteller Endestad.

Erfaringsutveksling

I Tokyo ble det tid til å møte flere organisasjoner. Blant dem var nettverket for likekjønnet ektsekap, som arbeider for å gi likekjønnede par muligheten til å gifte seg i Japan. På Valentines, 14 februar i år gikk en rekke likekjønnede par til retten for å eklære dagens ekteskapslov grunnstridig. Siden da har flere likekjønneede par gått lovens vei, og håpet er at det vil resultere i en lovendring. Espseth og Endestad delte erfaringer fra arbeidet med partnerskapslov og ekteskapslov i Norge, og fikk også flere spennende ideer til organisasjonsbygging i Norge av å høre hvordan organisasjon bygger sterke allianser til tross for at regjeringen ikke støtter en lovendring. De fikk også møte en organisasjon som arbeider for skeive ungdommer med å skape trygge møteplasser, samtale med foreldre og spre informasjon i skolen.

For oss er det spennende å se hvor likt arbeidet til mange av organisasjonene vi møtte er, til tross for at situasjonen i landene våre er så ulik. Behovet for økt kunnskap og likestilling er det samme overalt, legger Luca Dalen Espseth til.

Bilde: Den norske ambassaden i Tokyo og University of the Ryukyus inviterte til seminar om kjønns- og seksualitetsmangfold.
Bilde: Den norske ambassadøren i Tokyo åpnet seminaret som hadde innlegg både fra Norge og Japan.
Bilde: Foredragsholderne FRI-leder Ingvild Endestad og rådgiver på kjønnsmangfold Luca Dalen Espseth.
Bilde: I salen satt jusstudenter, forskere og aktivister. Mange hadde reist langt for å få med seg seminaret.
Bilde: Flere av jusstudentene ønsker å fordype seg i lhbt-rettigheter. Mange av dem hadde spørsmål om lovverket i Norge.
Bilde: Universitetet i Ryukyus ligger på øya Okinawa, langt sør for Tokyo. De var initiativtakere til besøket fra FRI. På seminaret ønsket professor Emi Yano velkommen til foredrag med gjestene fra FRI og fire ulike organisasjoner som arbeidet med lhbti-rettigheter, trygge møteplasser, kompetanseheving og hivforebyggende arbeid.
Bilde: Det ble mulighet til å stille spørsmål til FRI og de japanske lhbt-organisasjonene etter seminaret og interessen var stor for å høre mer om alt fra Lov om endring av juridisk kjønn til kampanjearbeid.
Bilde: Postkort fra Japan!

Posted by Foreningen FRI