Hatkriminalitet: Regjeringen la frem ny handlingsplan

Opprettelsen av et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet er et av de femti tiltakene listet opp i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

Bilde: FRIs leder Ingvild Endestad hilste på den nye regjeringen 22. januar 2018.

Endelig får vi et nasjonalt kompetansesenter innen hatkriminalitet, sier FRI-leder Ingvild Endestad.

FRI har over lengre tid jobbet målrettet for en opptrapping i arbeidet mot hatkriminalitet. Et nasjonalt kompetansesenter innen hatkriminalitet er en god start, derfor er Endestad utrolig glade for å se at dette nå kommer til å skje. Å få på plass et slikt senter er et av tiltakene i handlingsplanen kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande presenterte på onsdag.

– Et nasjonalt kompetansesenter vil forhåpentligvis kunne bidra til at det ikke lenger vil være avgjørende hvor i landet du bor for om saken din følges opp slik den skal, fortsetter hun.

Oslo politidistrikt har siden 2014 hatt en egen dedikert gruppe som arbeider med hatkriminalitet. Denne gruppa hører imidlertid til Oslo politidistrikt. Det betyr at vi mangler tilstrekkelig fokus på arbeidet mot hatkriminalitet i resten av landet vårt.

Det heter i et utdrag fra regjeringens handlingsplan:
«I 2018 ble det anmeldt 624 tilfeller av hatmotivert kriminalitet i Norge. Antallet anmeldelser økte med nesten 14 prosent fra 2017 til 2018. Det har vært en jevn sammenhengende økning siden 2014. Politiet viser til at økningen i tallet på anmeldelser blant annet kan forklares med en mer korrekt registrering av saker som følge av økt kunnskap om hatkriminalitet i politiet.»

– Vi håper derfor at senteret vil få nok ressurser til å kunne jobbe med hatkriminalitet på et nasjonalt nivå og tilby distriktene det de trenger i dette arbeidet.

FRIs egen fagavdeling Rosa kompetanse justis arbeider med å heve kompetansen i politiet gjennom foredrag og undervisning.

Posted by Foreningen FRI