Norge faller på europeisk lhbti-kåring

Norge faller fra en tredje til en femteplass i rangeringen over hvilke land som er mest likestilt for lhbti-personer.

Likestillingsminister Trine Skei Grande før dagens lansering 

Rainbow map 2019 lanseres i dag på en europeisk konferanse om seksuelle minoriteter, IDAHOT+, som Norge er vertskap for denne uken. I 2017 havnet Norge på en andreplass og i 2018 på tredjeplass. I årets rangering lander Norge på femteplass.

Regjeringen har et uttalt mål om å bli det beste landet i verden for skeive, men når vi for andre år på rad faller, ser vi at innsatsen ikke er god nok. Å oppnå likestilling krever aktivt arbeid, sier Ingvild Endestad, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

I oversikten over de europeiske landenes plassering har organisasjonen ILGA-Europe undersøkt hvordan land og lovverk beskytter og likestiller lhbti-personer i spørsmål om blant annet utdanning, hatkriminalitet, sivilsamfunn og asyl.

Norge har ikke lovverk som beskytter skeive mot skadelig konverteringsterapi, noe som slår negativt ut i rangeringen. I tillegg er det nytt av året at lands behandling av personer med interkjønn (personer med atypisk utvikling av kjønnskarakteristika) er kartlagt, og her kommer Norge dårlig ut.

 I Norge har vi ikke forbud mot «normaliserende» kirurgi på barn. Det fører til at personer født med interkjønn kan bli utsatt for unødvendige medisinske inngrep, uten å være i stand til å gi samtykke. Det er uakseptable overgrep mot barns kropper, sier FRI-lederen.

Videre understreker Endestad at oversikten kun viser formelle rettigheter og lovverk, og at Norge har enda mer å jobbe med enn det som kommer frem i rangeringen. I følge FRI-lederen er arbeidet mot hatkriminalitet et godt eksempel på det.  

Vi har høye og alvorlige tall når det gjelder hatkriminalitet, hatprat og trusler rettet mot skeive i Norge. Vi er særlig bekymret for at mennesker som utsettes for hatkriminalitet ikke anmelder eller møter et politi som ikke har ressurser til å ta hatet på alvor. Her har ikke regjeringa gitt politiet ressursene de trenger i møte med denne typen vold og overgrep, sier Endestad. 

 I kåringen kommer også en dramatisk utvikling til syne i flere østeuropeiske land. For første gang i Rainbow maps historie går flere land går bakover når det gjelder lovverk og beskyttelse av lhbti-personer. Mange lhbti-personer blir rammet i land som har fjernet lovverk ment å beskytte dem. Videre rammes personer og organisasjoner i flere land som resultat av et innskrenket rom for sivilsamfunn.

Våre partnere og kollegaer i Øst-Europa forteller om en stadig vanskeligere og mer utrygg hverdag. Denne utviklingen er skummel og rammer minoriteter og menneskerettighetsforkjempere flere steder i Europa, avslutter FRI-lederen. 

Disse områdene gjør at Norge skårer dårligere:

  • Interkjønn – beskyttelse mot medisinske inngrep
  • Manglende beskyttelse for transpersoner og interkjønnpersoner i straffeloven (Hatkrim)
  • Manglede forbud mot skadelig konverteringsterapi

For intervjuavtale eller ytterligere kommentarer, kontakt Ingvild Endestad 975 62 295

Fakta: 

  • LHBTI – Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og personer med interkjønn
  •  ILGA-Europe er en uavhengig internasjonal paraplyorganisasjon bestående av 600 organisasjoner fra 54 land i Europa og Sentral-Asia. For mer informasjon se www.ilga-europe.org 
  • ILGA-Europes eget pressemateriell finnes her http://ilga-europe.org/embargoed-documents. Hele 2019 Rainbow Europe Map and Index finnes tilgjengelig her: www.rainbow-europe.org
  • The European Ministerial IDAHOT+ Forum 2019 foregår i Oslo 13.-15. Mai med tittelen  LGBTIQ Policies on the Move – Challenges and Next Steps

Posted by Foreningen FRI