Ny utredning om en tredje juridisk kjønnskategori fra Bufdir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i dag overlevert sin grundige utredning av en tredje juridisk kjønnskategori til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

FRI har levert innspill i denne prosessen to ganger, først innledningsvis tidlig i prosessen, deretter ble vi bedt om å komme med mer inngående innspill da prosessen var nærmere slutten. Denne runden gikk vi sammen med Skeiv Verden, Skeiv Ungdom og Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens og leverte et samlet og grundig innspill. 

Utredningen lister opp tre mulige tiltak:

Tiltak 1: Reservasjon mot å oppgi kjønn i offentlige identifikasjonspapirer

Tiltak 2: Opprette en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret kombinert med en gjennomgang av relevant lovgivning

Tiltak 3: Nasjonal veileder for å anerkjenne kjønnsmangfold

Vi er glade for å høre at utredningen til Bufdir lander på et forholdsvis godt resultat om at vi kan innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Vi fokuserer primært på tiltak 2 fra utredningen: “Opprette en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret kombinert med en gjennomgang av relevant lovgivning”. De legger også til at de anbefaler at det å endre til denne kategorien skal følge samme premisser som for andre transpersoner, som følge av Lov om endring av juridisk kjønn fra 2016.

Her er det mange dyktige mennesker som har jobbet hardt for å gjennomgå hvordan dette kan gjennomføres i praksis, hva som må gjøres juridisk og hva det vil koste. I Norge er vårt juridiske kjønn knyttet opp mot våre personnummer.

På grunn av et vedtak i Stortinget fra tidligere, skal dette systemet endres først i 2032. Det betyr dessverre at med mindre Stortinget fatter et vedtak om å fremskynde den omleggingen, så vil ikke-binære stå uten full juridisk anerkjennelse frem til da.

Mellomløsninger kan gjøres på sikt, slik som innføring av x i pass og lignende, men kun en full innføring av tiltak 2 med fremskynding av nytt system for personnummer vil representere en full juridisk anerkjennelse av ikke-binære.

Nå forventer vi at kultur-og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og regjeringen fremmer forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori snarlig, og at Stortinget går inn for å fremskynde omleggingen av personnummersystemet. Norge kan ikke være bekjent av å tilby minoriteter rettslig anerkjennelse om 9 år! 

Les Bufdirs sammendrag og hele utredningen her.

Posted by Foreningen FRI