Ny rapport: Ytringsklima for skeive på Facebook og Twitter

Skuddene som falt utenfor London Pub natt til 25. juni 2022, kom som et sjokk på store deler av befolkningen. Men for mange i det skeive miljøet var det ikke en overraskelse. Mange fortalte om et økt trykk på sosiale medier. Men stemmer det?

Analyse & Tall fikk i oppdrag å svare på dette. Gjennom kvantitative og kvalitative analyser har de undersøkt hvordan ytringsklimaet om skeive har endret seg fra 2018 – 2022.

Noen av resultatene overrasket oss. Antallet twittermeldinger om transpersoner har økt fra 1 485 i 2018 til 23 465 i 2022 – en eksplosiv økning. Undersøkelsen viser også at de kritiske ytringene utgjør den største kategorien twittermeldinger om transpersoner. Da er det åpenbart at det negative trykket mot skeive, spesielt transpersoner, har økt voldsomt.

Mange av ytringene som er kritiske, verken er eller bør være ulovlige. Samtidig må vi ha med oss at det som debatteres er livene og rettighetene til en utsatt minoritet. Skeive er mer utsatt for hatkriminalitet, har dårligere psykisk helse, og økt risiko for selvmord sammenliknet med befolkningen forøvrig. For transpersoner er situasjonen særlig alvorlig.

Hva gjør det med en minoritet å stadig møte ytringer om at din kjønnsidentitet er en fantasi eller at din seksualitet gjør deg til en sannsynlig overgriper? Hvordan skal vi møte det når mengden ytringer om det mest intime man har – din seksualitet og identitet – eksploderer?

FRI og Amnesty håper rapporten vil bidra til en mer opplyst samtale om ytringsklimaet rundt skeive. I denne debatten finnes det ikke enkle løsninger, men vi har noen forslag til hvordan vi kan begynne arbeidet for et mer konstruktivt ordskifte.

Politiet må ha nok ressurser til å følge opp de som opplever mulig hatkriminalitet på nett, og de må ha kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Samtidig bør myndighetene opprette et lavterskeltilbud for folk som opplever netthets, med kompetanse på særlig utsatte minoriteter.

Plattformene må ta mer ansvar og sørge for god moderering, både for de som blir utsatt for språklige angrep på nett, og de som blir moderert. Her har ting gått i feil retning siden undersøkelsen ble avsluttet. Dette gjelder spesielt Twitter etter at Elon Musk tok over, men også andre plattformer.

Ikke minst må vi spre kunnskap om skeives liv og rettigheter. Her har politiske ledere en viktig rolle. De må være tydelige på seksuelle og kjønnsminoriteters rett til å ytre seg, til ikke å bli diskriminert og til beskyttelse mot vold og trakassering. At det bør være en politisk prioritet, mener vi at denne undersøkelsen er et argument for.

Inge Alexander Gjestvang, leder FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Jon Peder Egenær, generalsekretær Amnesty International Norge

Les hele rapporten her: Ytringsklimaet for skeive på Twitter & Facebook

Posted by Foreningen FRI