Talte helsedirektør Bjørn Guldvog usant i møte med representanter for pasient-/brukerorganisasjoner?

Onsdag 21/6 møtte Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog med representanter for majoriteten av transpersoner og våre nære fra FRI, Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens og Skeiv Ungdom. 

Bakgrunnen for møtet var tidligere uttalelser fra Guldvog til VG, hvor han sa at behandlingen til de under 18 kan bli regnet som utprøvende og de må vurdere om kun spesialisthelsetjenesten (Nasjonal Behandlingstjeneste i Oslo) skal få gi denne behandlingen. Dette førte til stor bekymring i miljøet, og vi innkalte til hastemøte med Guldvog, i frykt for å miste store deler av tilbudet som eksisterte utenfor den ekstremt kritiserte nasjonale behandlingstjenesten i Oslo.

Etter å ha uttrykt våre alvorlige bekymringer for dette, opplevde vi å få beskjed om at ingen beslutninger var tatt enda, at Helsedirektoratet kun hadde hatt et innledende møte med fagdirektørene, og at “Første skritt vil være at brukergruppene inviteres inn i et møte med fagdirektørene” over sommeren. Vi forlot møtet med en forventning om at Helsedirektoratet ville lytte til bruker- og pasientorganisasjoner på feltet.

I et intervju med NRK i dag erklærer Guldvog at all behandling til de under 18, skal kun gjøres i spesialisthelsetjenesten, på Nasjonal behandlingstjeneste i Oslo.

“Der hvor man gjør vurderinger med tanke på hormonbehandling hos barn og unge, så mener vi det er en spesialisthelsetjenesteoppgave(…)” 

“Hver helseregion må ha et tilbud til denne gruppen, også de under 18 år, og så vil det jo være de høyspesialiserte funksjonene som vi har pekt på den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo Universitetssykehus.” 

Det han omtaler som “høyspesialiserte funksjonene” er all medisinsk behandling, som de tidligere er ekstremt kritisert for å mangle faglig, tilbudet i regionene er samtaleterapi og psykolog primært. 

Vi er kjent med at NRK intervjuet Guldvog dagen før han møtte oss, og reagerer sterkt på forskjellen i budskapene som ble fremført..

Spesialisthelsetjenesten i dette tilfellet er den nasjonale behandlingstjenesten ved Rikshospitalet, som i tiår har vært kritisert for nedverdigende, uetisk og inhuman behandling av sine pasienter. De har ingen tillit i pasientgruppen, og vil aldri ha det under nåværende lederskap.

Beslutningen Guldvog refererer til i intervjuet med NRK er tatt uten noen form for brukerrepresentasjon. Vi opplever at den lovfestede retten til brukermedvirkning er forbigått. Dette fratar oss verdifulle aktører som eksempelvis Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet, når det gjelder de under 18. Transpersoner har mistet mye det siste året og nok er nok! 

Helsedirektør Bjørn Guldvog må avklare hvorvidt han unnlot å informere oss om relevant informasjon, og redegjøre for hvordan han kunne hevde at representantene skulle inviteres inn i prosessen over sommeren før dette blir avgjort, når han dagen før proklamerte til NRK at alt var avgjort. 

Pride-sesongen er godt i gang, og vi nekter å miste enda mer av den hardt tilkjempede fremgangen for transpersoners rettigheter og behandling. Mer informasjon om våre reaksjoner kommer.

Posted by Foreningen FRI