Trans nok: likebehandling nå!

I dag er det den internasjonale transsynlighetsdagen. Dette er en merkedag for å feire og synliggjøre transpersoner. Vi bruker dagen til å sette søkelyset på diskrimineringen mange transpersoner opplever.

I 2018 innførte WHO den nye diagnosen kjønnsinkogruens for å romme alle mennesker som opplever å være et annet kjønn enn de ble registret som ved fødsel. I tillegg har vi i Norge et lovverk som forbyr diskriminering av mennesker på bakgrunn av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

Selv om alle i prinsippet skal behandles likt, ser vi at de som ikke har en binær kjønnsidentitet, har tydelig kjønnsdysfori eller er kjønnsnormative havner bak i køen og forskjellsbehandles. Vi ser også at de av oss som tilhører flere minoritet har færre privileger, er mindre synlige og har dårligere tilgang til offentlige tilbud.

 

Aller tydeligst kommer forskjellsbehandlingen til uttrykk i lovgivningen, som bare åpner for to juridiske kjønn: kvinne eller mann. Det er lover som tvinger transmenn til å registrere seg som mor til sine barn, og transkvinner til å registre seg som far. 

 

I helsevesenet kommer forskjellsbehandlingen til utrykk ved at det fortsatt settes krav om binær identitet og opplevelse av kjønnsdysfori for å få et behandlingstilbud. 

 

I holdningsundersøkelser ser vi hvordan forskjellene også eksisterer i hodene til folk. Nordmenn har mindre negative holdninger til «mennesker som har byttet kjønn» enn til mennesker «som noen ganger kler og oppfører seg som en av det andre kjønn».

 

Vi erfarer at unge mennesker, mennesker med større kropper, mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker på autismespekteret og folk med psykiske utfordringer har vanskeligere for å få tilgang til kjønnsbekreftende behandling.

 

Vi krever at alle transpersoner likebehandlers i samfunnet og at transpersoner som gruppe får de samme rettigheten og mulighetene som cispersoner!

 

FRI jobber for at: 

 

  • Norge skal innføre et juridisk kjønnsalternativ for ikke-binære.
  • At norsk helsevesen skal anerkjenne at ikke-binære har rett på helsehjelp og kjønnsbekreftende behandling.
  • At mennesker på autismespekteret ikke blir diskriminert i møte med helsevesenet 
  • Nye lover hva angår foreldreskap og reproduksjon.
  • At media og kulturlivet skal gi ikke-binære og de av oss som tilhører flere minoriteter representasjon.

 

God transsynlighetsdag! 

 

 

Posted by Foreningen FRI