Transpersoner i Ungarn mister rett til å endre juridisk kjønn

Under dekke av koronapandemien vedtok det ungarske parlamentet i går en lov som i praksis fratar trans-og interkjønnpersoner i Ungarn retten til å endre juridiske kjønn. Loven innebærer en endring i folkeregisteret som gjør kjønn registrert ved fødsel permanent.

Vi vet at manglende overensstemmelse mellom juridisk kjønn og kjønnsidentitet ikke bare skaper store praktiske utfordringer, men også legger grunnlag for omfattende trakassering og diskriminering. Trans- og interkjønnpersoner er allerede en utsatt gruppe i Ungarn. Gjennom dette vedtaket legger parlamentet til rette for ytterligere diskriminering sier FRIs leder Ingvild Endestad

Med unntak av en kort periode under parlamentsvalget i april 2018, har det løpet av de siste tre årene ikke blitt innvilget en eneste søknad om endring av juridisk kjønn.

– I Ungarn har det gått fra vondt til verre. Vi har over lengre tid sett at høytstående politikere og andre offentlige kommer med diskriminerende uttalelser og nå kommer lovendringene

Inntrykket bekreftes også i en nylig undersøkelse foretatt av EUs rettighetsorgan Fundamental Rights Agency, der 76% av de spurte sier at ungarske myndigheter ikke gjør noe for å bekjempe fordommer og intoleranse mot lhbti personer. 

FRIs leder gir imidlertid ikke opp.

Vi skal stå skulder ved skulder også i denne kampen. Historien har vist oss at vi også kan snu tilbakeslagene når vi jobber på tvers av grupper og landegrenser, avslutter hun.

Se rapporten her

Posted by Monica