«Vi står samla» – uttalelse 6. mars, etter sentralstyremøte i FRI

Uttalelse 6. mars, etter sentralstyremøte i FRI:

Sentralstyret opplever det som trist at avgått leder av FRI, Hilde Arntsen, har valgt å trekke seg. Vi ønsker å takke henne for den viktige innsatsen hun har lagt inn for FRI de siste månedene.

Det er viktig for sentralstyret å uttrykke at vi står samla i denne omstillingen. Sentralstyret uttrykker full tillit til ny leder, Viljar Eidsvik, og til hverandre som styremedlemmer, og er innstilt på å jobbe godt sammen frem mot landsmøtet i november. Vi er også glade for å ha en sterk organisasjon i ryggen, med et faglig dyktig sekretariat og engasjerte og dyktige fylkeslag som sammen jobber for at FRI skal skape bedre levekår for skeive.

FRI skal være en organisasjon der både tillitsvalgte, ansatte og frivillige har det godt. Vi beklager at vi som styre ikke har klart å gi avgått leder den støtten hun har hatt behov for. Vi tar på alvor at det har vært flere utskiftninger i ledelsen og sentralstyret i FRI det siste året. Vi vil jobbe aktivt framover med å skape en god og trygg organisasjonskultur som bygger organisasjonen og trygger det viktige arbeidet ulike ledd i organisasjonen jobber med. Sentralstyret kommer i vår for eksempel til å bistå fylkeslagene med medlemsmøter med fokus på organisasjonskultur og visjon og ambisjoner for FRI.

Sentralstyret består, som FRI som organisasjon, av et mangfold av både identiteter og meninger. Vi har som styrer flest hatt diskusjoner om både politikk og strategi der ikke alle har vært enige. Vi mener at vi har konstruktive og saklige diskusjoner, men anerkjenner samtidig at organisasjonskultur må jobbes kontinuerlig med. Det er en styrke for organisasjonen å ha med ulike perspektiver fra ulike deler av medlemsmassen inn i styret.

Vi vil forsøke å besvare spørsmål etter beste evne, men vil dessverre ha litt begrensa kapasitet de neste ukene da alle i sentralstyret pr nå er frivillig basert. Vi ber om tålmodighet på dette frem til ny leder kan jobbe i FRI på fulltid. Dersom dere har spørsmål, kan dere henvende dere til leder@foreningenfri.no.

Posted by FRI