Vil du sitte i FRIs sentralstyre eller kontrollkomité?

Denne høsten har FRI landsmøte, og en av oppgavene som skal løses der er å bestemme hvem som skal sitte i sentralstyret og kontrollkomiteen i den kommende toårsperioden. Valgkomiteen lager et forslag som landsmøtet tar utgangspunkt i. De har nå startet sitt arbeid, og ønsker innspill fra medlemmer, tillitsvalgte og fylkeslag i organisasjonen.

Vil du bidra i sentralstyret eller kontrollkomiteen, eller vet du om noen andre som hadde passet godt til vervet? Det eneste kravet for å stille til valg er å være medlem i FRI, men det er ofte en fordel å ha erfaring fra organisatorisk eller politisk arbeid, samt å ha et sterkt engasjement for FRI og områdene vi jobber med.

Sentralstyret består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, fem øvrige medlemmer og to varamedlemmer. Disse utgjør FRIs øverste ledelse mellom landsstyremøtene. Kontrollkomiteen består av leder, to øvrige medlemmer og ett varamedlem, og har i oppgave å se til at FRI er en ryddig og god organisasjon, blant annet ved å kontrollere gyldigheten av vedtak.

Ta kontakt med valgkomiteen på valgkomite2022@foreningenfri.no for å foreslå kandidat(er) til verv i sentralstyret og kontrollkomiteen for perioden 2022-2024! Du kan også ta kontakt med valgkomiteen om du vil ha mer informasjon om hva det innebærer å sitte i sentralstyret eller kontrollkomiteen.

I tillegg til denne skal sentralstyret lage et forslag på hvem som skal sitte i neste valgkomité. Har du innspill til hvem som kan være aktuelle til det, kan innspill sendes til inge@foreningenfri.no.

Se videohilsen fra valgkomiteen her! Valgkomiteen består av:

  • Martine Hammervold-Austinat (leder)
  • Grace Tabea Tenga
  • Susanne Demou Øvregaard
  • Turid Tafjord
  • Leif-Ove Hansen
  • Linda W. Olsen
  • Filip Sommerseth (Skeiv Ungdoms representant)

Posted by Foreningen FRI