Landsmøte 2022

18.-20 november 2022 avholder FRI sitt landsmøte i Oslo. Landsmøtet er det øverste organet i FRI og her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2022-2024.

Datoer: 

  • 19. august 2022: Frist for å fremme saker til landsmøtet
  • 15. september 2022: Innkalling til landsmøtet sendes ut
  • 18.-20. november 2022: Landsmøtet avholdes i Oslo

Hvilke saker vil bli behandlet av landsmøtet?

Landsmøtet skal i følge vedtektene behandle følgende saker på landsmøtet

  • Beretning
  • Økonomiske prioriteringer.
  • Et arbeidsprogram med 3 til 5 prioriterte arbeidsområder for landsmøteperioden.
  • Innkomne saker
  • Valg

Her finner du alle dokumentene som landsstyret har behandlet og innstilt på til landsmøtet:

LM02 Noter 2020 signert

LM02 Noter 2021

LM02 Revisjonsberetning FRI 2020

LM02 Revisjonsberetning FRI 2021

LM02 Årsrapport for FRI 2020

LM02 Årsrapport2021

LM02 Årsregnskap 2021

LM03 politisk plattform 2022 – endelig innstilling fra landsstyret

LM04 FRIs arbeidsprogram 2022-2024 – endelig innstilling fra landsstyret

LM05 FRIs vedtekter – endringsforslag endelig innstilling fra landsstyret

LM06 Forslag økonomiske prioriteringer perioden 2022

Her finner du sentralstyrets innstilling til ny valgkomité for perioden 2022-2024:

Innstilling valgkomité 2022-2024

Posted by Foreningen FRI