FRI vertskap for stor nordisk konferanse om LHBT+ i Oslo

Helgen 20.-22. mai var FRI vertskap for den første Nordiske LHBT+-konferansen. Om lag 110 aktivister og ansatte fra 41 organisasjoner fra Grønland, Færøyene, Island, Danmark, Sverige, Finland, Åland, Sápmi og Norge var samlet i Oslo for en 3 dager lang konferanse.

Selv om de nordiske landene er sett på som foregangsland innen LHBT+-rettigheter, viser likevel flere rapporter at LHBT+-befolkningen har markant dårligere levekår enn majoritetsbefolkningen. Særlig bifile og transpersoner rapporterer utpreget flere tilfeller av overgrep, trakassering og dårligere levekår enn resten av gruppen.

Med dette som bakteppe, har det vært et ønske å samle LHBT+ organisasjoner fra hele Norden, for å styre samarbeid på tvers av landegrensene.

Over 100 ansatte og aktivister fra nordiske organisasjoner tilbragte helgen i Oslo.

Gjennom paneler og gruppediskusjoner arbeidet konferansens deltagere med temaer som hvordan stå i mot «anti-gender»-bevegelsen, hvordan være en anti-rasistisk LHBT+-bevegelse i Norden, tilgang til helsehjelp for transpersoner og intersexrettigheter.

Av programmet på konferansen opplevde jeg foredraget om «anti-gender»-bevegelsen som særlig relevant for utfordringer som Rosa kompetanse møter på for tiden, og ellers opplevde jeg panelsamtalene om antirasisme og intersex som noe av det viktigste under konferansen.

Marte, avdelingsleder Rosa kompetanse

Fra panelet om behandlingstilbudet for transpersoner. Norge var representert ved Isak Bradley, leder i PKI.

Først og fremst å knytte forholdsvis små miljøer og organisasjoner sammen, slik at vi står sterkere i møte med anti-gender-bevegelsen som samarbeider på tvers av politisk hold og til tross for motstridende meninger om andre temaer.

Christine, rådgiver for kjønnsmangfold i FRI, om hvorfor det er viktig med en slik konferanse.

Hva som virkelig kom frem av konferansen var at selv om deltakerne var fra ulike land og organisasjoner var det tydelig at vi kjemper den samme kampen for likestilling, og vi så klare likheter i hvilke motstandere vi møter og konfliktene som oppstår.

Andreas Nielsen fra LGBT+ Danmark fortalte om mulighetene til å søke midler fra det Nordiske LHBTI-fondet.

Konferansen ble finansiert av det nordiske LHBTI-fondet, opprettet av Nordisk ministerråd for likestilling.

Posted by Foreningen FRI