Kommentar og klage på Ukoms rapport “Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens”

English version below

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og Skeiv Ungdom er bekymret og ønsker å komme med kritikk til det vi anser som mangelfullt eller problematisk med Statens Undersøkelseskommisjon for Helse- og Omsorgstjenesters (Ukom) rapport “Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens”.

Vi vil med dette vise hvordan Statens Undersøkelseskommisjon for Helse- og Omsorgstjenester (Ukom) sin rapport “Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens” på flere vis ikke har god nok kvalitet og er basert på et tynt kunnskapsgrunnlag.

Den bærer preg av feil, manglende kontekst eller informasjon, manglende vekting av de faggrunnlag som finnes, emosjonelt ladet terminologi, manglende/selektiv bruk av referanser og kilder, anbefalinger i strid med nasjonale og internasjonale standarder, manglende inkludering av representanter for målgruppen og deres foresatte i arbeidet med rapporten, samt manglende bruk av innspill fra majoriteten av aktørene Ukom møtte med.

Vi ser det som nødvendig å uttrykke vår bekymring vedrørende hvordan denne undersøkelsen oppstod, hvordan den ble gjennomført, og ikke minst hvordan den er blitt aktivt brukt i ettertid, en mulig konsekvens vi advarte sterkt mot under de få møtene vi fikk med Ukom. Behandlingen av transpersoner er et felt som, på grunn av sterke ideologiske krefter, er under økende angrep fra aktører som ikke direkte berøres av tematikken. Dette kan ikke ses i et vakuum hvor man tror helsetilbud, og helsepersonell og pasienter er unntatt denne stormen.

Noe rapporten ser ut til å adressere i eget kapittel i ytringsklima, der det kommer frem at det er store uenigheter i “debatten” men en bekymringsverdig mangel på hensyn for de transpersonene som ties, i frykt av å bli oversvømt med hets og personlige angrep, eller i verste fall trusler og vold, eller for frykt om å miste tilgang til helsehjelp. Det er også i økende grad tilfellet at aktører som ønsker å frata transpersoner behandling, blir invitert inn under dekke av “pårørende” og får delta i prosesser som omhandler behandlingstilbudet til transpersoner, med lik tyngde som brukerne selv.

Les hele vår kommentar og klage på Ukoms rapport her.

Complaint and commentary regarding The Norwegian Healthcare Investigation Board (NHIB) report “Patient safety for children and youth with gender incongruence”. [“Pasientsikkerhet for barn og unge med Kjønnsinkongruens”]

On behalf of FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity, POGI – Patient organisation for Gender Incongruence, and Queer Youth, we’re expressing our concern about the report and share our criticisms of selected aspects that we find particularly problematic or lacking.

Read our English summary of the complaint and critique on the Ukom report here.

Posted by Foreningen FRI