Valgkomiteens innstilling til ny organisatorisk nestleder er klar

Organisatorisk nestleder Odd Thomassen trakk seg etter påske, og sentralstyret kontaktet da den nasjonale valgkomitéen for å be de starte prosessen med å finne ny organisatorisk nestleder. I samråd med kontrollkomiteen ble det besluttet å avholde et ekstraordinært landsmøte for å gjennomføre dette valget. Landsstyret besluttet at dette kunne gjennomføres digitalt.

Komiteen har bestått av Stine H. Bang Svendsen, Ingrid Thunem, Elias Halvorsrud, Kristoffer Gustavsen og Alexander Sørlie (Skeiv Ungdoms representant). De har vurdert alle innkomne forslag opp mot kvalifikasjonene som vervet som organisatorisk nestleder krever, og organisasjonen sine behov.

Valgkomiteen innstiller Frode Lagset som ny organisatorisk nestleder i FRI.

Frode Lagset (f. 1971) satt i Sentralstyret i FRI i perioden 2019-2022, og har tidligere sittet i  sentralstyret i LLH fra 2004 til 2006. Forut for dette var han aktiv i Åpen Kirkegruppe på 1990-tallet. Frode er utdannet teolog fra Universitetet i Oslo i 1998, jobber som prest i Forsvaret på Evenes, og er bosatt i Oslo. Han har erfaring med å bygge organisasjoner i alle størrelser, og har både startet en fagforening med 60 medlemmer og sitter i dag i styret i et stort forbund med 400000 medlemmer. Frode har også jobbet med rekruttering og oppfølging av frivillige. Som feltprest er han med på å bygge opp en ny avdeling som på kort tid skal vokse til ca 800 medarbeidere. 

Frode forteller han har blitt motivert til å bidra enda mer til FRI sitt arbeid i tiden etter terrorangrepet 25. juni. Han vil at vi skal bygge en organisasjon som er rustet til å møte de anslagene vi nå ser mot skeives rettigheter og som samtidig som vi klarer å støtte våre egne tillitsvalgte og holde fram kampen for at skeive skal kunne leve gode liv der de bor. Frode ønsker å bidra videre i denne prosessen med å bygge et sterkere og mer robust FRI, gjennom skolering, nettverksbygging og styrket lokal aktivitet. 

Fylkeslagene har i forkant av innstillingen gjennomført medlemsmøter med valg av delegater, og det ekstraordinære landsmøtet gjennomføres digitalt via plattformen Digitale årsmøter i perioden 24.-31. mai ved at hver delegat får tilsendt en lenke, logger seg inn og avgir stemme.

Dersom noen ønsker å fremme en alternativ kandidat, gjennom et såkalt benkeforslag, må dette oversendes valgkomitéen på valgkomite2024@foreningenfri.no innen 16. mai klokken 18:00.

Resultatet av det ekstraordinære landsmøtet offentliggjøres 1. juni.

Posted by Foreningen FRI