Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge, både i og utenfor FRIs regi. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt å bistå både politi og arrangører av Pride-arrangementer.

I oppsummeringen av trusselvurderingen skriver PST at:

– LHBT+-personer og -samlingssteder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister og er blitt aktualisert som mål det siste året.

– Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål.

– Det er særlig Pride-arrangementer som samler store menneskemengder som vil være attraktive mål.

– Angrepsmidler i både ekstreme islamistiske og høyreekstreme terrorangrep vil sannsynligvis være enkle og lett tilgjengelige midler.

– Sikkerhetstiltak for et potensielt mål kan føre til målforskyvning, slik at trusselaktører endrer modus og velger lettere tilgjengelige mål i randsoner mellom sikrede og usikrede områder.

Hele trusselvurderingen til PST kan lastes ned og leses her. Dersom man ønsker å lese nasjonal trusselvurdering for 2023 kan den lastes ned og leses her.

I forbindelse med trusselvurderingen gikk også politiet ut med en pressemelding som kan leses i sin helhet her. Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, fortalte i går at politidistriktene vil ha dialog med lokale Pride-arrangører og iverksette tiltak basert på foreliggende risikovurderinger.

Vi har i dag sendt ut informasjon om denne trusselvurderingen til våre tillitsvalgte og Pride-arrangører og understreket viktigheten av dialog med lokale politimyndigheter.

FRI forventer at politiet i kjølvannet av denne trusselvurderingen er proaktive og tar kontakt med skeive organisasjoner og Pride-arrangører i sine respektive distrikter for å sikre at dialogen og oppfølgingen fører til at vi får trygge og gode Pride-arrangementer over hele landet.

Vi har stor forståelse for at trusselvurderingen og den påfølgende mediedekningen kan vekke usikkerhet og engstelse for mange.

Trenger du noen å snakke med?

Ta kontakt med Mental helses døgnåpne hjelpetelefon på 116 123.

Om du foretrekker å skrive fremfor å snakke kan du besøke sidetmedord.no

Kirkens SOS er også døgnåpen og kan ringes på 22 40 00 40.

Ungdomstelefonen har telefonnummer 400 00 777, du kan også chatte på ungdomstelefonen.no

Posted by Foreningen FRI