Ugandas president har signert en dødsdom over skeive i landet

Den 26. mai signerte president Museveni lovforslaget som den ugandiske nasjonalforsamlingen vedtok tidligere i mai. 

Loven innebærer dødsstraff for seksualitet mellom to av samme kjønn. Alle som vet om at ‘homoseksuelle handlinger’ finner sted har plikt til å informere politiet, unnlatelse kan resultere i fengselsstraff. Det er forbudt å leie ut lokaler der «homoseksuelle handlinger» finner sted. I tillegg forbys alle ytringer som fremstiller skeive på en positiv måte. 

En katastrofe for skeive i Uganda

FRI har tett kontakt med de ledende lhbt-organisasjonene i Uganda og ser med stor bekymring på utviklingen.

Dette er et klart signal til å sette i gang en klappjakt på skeive personer. Loven oppfordrer til å utrydde lhbt-befolkningen gjennom dødsstraff og angiveri, og vil få katastrofale følger for skeive i Uganda, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI.

Loven trer ikke i kraft før den har blitt kunngjort, men det finnes allerede dokumentasjon på at folk tar loven i egne hender. 

Vi hører fra folk som blir utsatt for vold og trusler av både naboer og politifolk. Huseiere tør ikke leie ut når de risikerer straff, så mange har allerede blitt satt på gaten. I tillegg er vi bekymret for alle de som nå nektes tilgang til livsviktig behandling for hiv. Loven ødelegger tilliten mellom den skeive ugandiske befolkningen og profesjonsgrupper som prester, leger og journalister, sier Gjestvang, og understreker at lovgivning som dette ikke bare er en trussel mot skeive, men også mot rettsstaten og demokratiet i landet.

Frykter spredning

Loven har sterk støtte i det ugandiske parlamentet, som fremstiller den som en seier over tidligere kolonimakter og såkalte ‘vestlige verdier’, noe som også har gjenklang i andre afrikanske land. Lignende lovforslag er introdusert i en rekke nasjonalforsamlinger i andre afrikanske land, blant annet i Kenya.

Retorikken fra ugandiske politikere er et ekko av radikale kristenkonservative i USA og Russland. Lovforslagene som er fremmet i andre afrikanske land er en del av et forsøk på å utradere skeive, men det stopper ikke der. Dette er lovverk som ikke bare har til hensikt å stanse lhbt-personers rett til å bestemme over egen kropp. Kvinners rett til selvbestemt abort er også truet, og grunnleggende rettigheter som ytrings- og forsamlingsfrihet står også for fall dersom denne utviklingen fortsetter, sier Gjestvang.

I en rapport fremkommer det at norske bistandsmidler bla. har gått til å støtte aktører som støtter lovforslaget. 

UD og Norad må være glassklare på at norsk bistand til Uganda ikke kan gå til aktører som aktivt oppfordrer til å utrydde en sosial gruppe. Dette gjelder særlig de trosbaserte bistandsorganisasjonene. Men det gjelder ikke bare dem. Hvis norske bistandsaktører ikke tør å snakke om at lhbt-personer eksisterer kan de heller ikke komme denne utviklingen i møte, avslutter Gjestvang. 

 

Posted by Foreningen FRI