Reagerer på Stortingets utsettelse av hatkriminalitetslov

For to år siden ba Stortinget Regjeringen om å foreslå en lov som ga transpersoner vern mot hatkriminalitet. Når loven nå ligger klar for votering har justiskomiteen besluttet at saken må utsettes.

Pressemelding fra FRI sendt 27. mai

 For to år siden ba Stortinget Regjeringen om å foreslå en lov som ga transpersoner vern mot hatkriminalitet. Når loven nå ligger klar for votering har justiskomiteen besluttet at saken må utsettes.Saken som har hatt solid støtte har visstnok plutselig blitt kontroversiell. 

– Det er helt uholdbart at Stortinget lar denne muligheten gå fra seg nok en gang. Dette er en gruppe som er utsatt for trusler, trakassering og hat og som har ventet på et vern i årevis, sier FRI-leder Ingvild Endestad

En lov på overtid 

I 2018 ba et flertall på Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet, regjeringen om å fremme forslag om vern i straffeloven for transpersoner, ved at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skulle inkluderes i straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet. En grundig utredning ble deretter gjennomført, som talte klart for behovet for et slikt vern. 

– Denne saken er allerede gjennombehandlet og burde vært votert over for lenge siden, sier Endestad. 

Sår tvil om behovet for vern

Justiskomiteens saksordfører for proposisjonen, FrPs Per Willy Amundsen, uttaler at han mener dette vernet er kontroversielt, og at det er «problematisk å dra inn i straffeloven subjektive begrep som såkalt kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Dette får FRI til å reagere:    

– Amundsen skaper et bilde av at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk er fiktive begreper og sår tvil om gruppens behov for vern. Som tidligere justisminister forventer jeg at han vet at dette er grunnlag som har hatt vern i diskrimineringsloven helt siden 2014. 

Ber komiteen svare 

Justiskomiteen har bestemt seg for at behandlingen av dette forslaget ikke kan skje før til høsten en gang. FRI er bekymret for at begrunnelsen vil handle om manglende rom for debatt under Covid-19, men mener et slikt argument ikke henger på greip. 

  • Hadde hele saken vært utsatt kunne vi forstått det, men her har komiteen bestemt seg for at noen deler skal behandles som opprinnelig planlagt, mens andre er for kontroversielle. Komiteen har altså med dette gitt uttrykk for at et vern for transpersoner ikke haster. 
  • Nå vil vi høre fra resten av justiskomiteen. Stiller de seg bak Amundsens uttalelser eller ønsker de fortsatt et vern for transpersoner slik de tydelig har uttrykt frem til nå? 

Fakta 

– I 2018 gikk et nær enstemmig Storting (vedtatt mot tre stemmer) inn for å be regjeringen om å legge frem lovforslag som gir transpersoner vern i straffeloven

– Representanter fra blant annet Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet ga da klart uttrykk for at et slikt vern for transpersoner var ønsket

– Våren 2020 la regjeringen frem en proposisjon som foreslo slikt vern

– Uka før Justiskomiteens innstillingsfrist løp ut, bestemte komiteen seg for at saken utsettes til høsten

For spørsmål eller intervju kontakt Ingvild Endestad ingvild@foreningenfri.no/97562295

Posted by Foreningen FRI