FRI ønsker en god alderdom for skeive

Alle skal ha rett til å leve ut sin seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i alle faser av livet slik de selv ønsker. FRI mener at alle som jobber i helse- og omsorgssektoren må ha kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Det offentlige og sivilsamfunnet må legge til rette for trygge møteplasser for voksne og godt voksne lesbiske, homofile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Flertallet av eldre skeive, lhbti-personer og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet, lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser at eldre skeive har lavere tillit til helsevesenet enn gjennomsnittet, utsetter å ta kontakt for å få nødvendig helsehjelp, og kvier seg for å være åpne i møte med helsepersonell.

De fleste som jobber i eldreomsorgen, ønsker å gi likeverdige tjenester, men har for lite kunnskap om hvordan de kan gjøre det. FRI mener at for å kunne gi en god, personsentrert eldreomsorg til alle, må ansatte i helse- og omsorgstjenestene ha kompetanse om et mangfold av livsløpserfaringer og hvordan ulike erfaringer påvirker aldringsforutsetningene.

Mange grupper av skeive møter særlige problemstillinger og risikerer utenforskap og ensomhet, og kan miste kontakt med familie og nettverk. Dette gjelder spesielt personer som kommer ut sent, transpersoner, bifile kvinner, personer som lever med hiv, personer som opplever rasisme, personer som har levd diskret og mistet livspartneren og personer med lav inntekt. FRI mener at det må arbeides aktivt for at disse gruppene får god livskvalitet, og sosiale møteplasser og tiltak er viktig for å sikre dette.

Fri mener at:

  • Det må sikres sosiale tilbud og arenaer for skeive eldre i hele landet enten ved å styrke eksisterende tilbud eller ved å opprette nye.
  • Helsepersonell som arbeider med eldre må få større kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • Pasientvennordningene må få større kunnskap om skeive eldre.
  • Det må innhentes mer kunnskap om eldre skeive sin livssituasjon og behov og at den kunnskapen som finnes må sammenfattes og gjøres mer tilgjengelig.
  • Styrke skeivt arkiv slik at historiene til skeive eldre over hele landet kan samles inn og dokumenteres for ettertiden.
  • Eldres seksualitet i større grad må synliggjøres og skapes aksept for.

    Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2020