Fri-sone 2021-2022 og FRIs arbeid mot hatkriminalitet

Assistanse i forbindelse med hatkriminalitet

Mange som utsettes for hatkriminalitet anmelder det ikke til politiet. Kontakt oss for å få hjelp og veiledning til dette, eller om du bare ønsker å fortelle din historie. Vi behandler all informasjon konfidensielt, men vi oppfordrer til å ikke sende sensitive opplysninger via mail. 

FRIs arbeid mot hatkriminalitet

Hatkriminalitet begrenser livene til mange skeive og andre minoriteter. Med denne kampanjen ønsker vi å skape flere trygge soner, både på nett og i samfunnet vårt ellers.

Scroll ned for å lære mer om hatkriminalitet, Fri-soner, arbeidet til Rosa kompetanse justis og om hvorfor det er så viktig å anmelde hatkriminalitet.

Hatkriminalitet er å bli slått ned fordi en er homofil, spyttet i fjeset på grunn av hudfargen sin, få revet av hijaben sin fordi en er muslim, bli truet fordi en bruker rullestol, banket opp fordi en er transperson - og veldig mye mer.

Enkelt forklart er hatkriminalitet straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av hat eller negative holdninger på grunn av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og/eller nedsatt funksjonsevne.

Hatefulle ytringer er en form for hatkriminalitet, og er straffbare også på nett. Terskelen er høy for hva som er straffbare hatefulle ytringer, men hvis du tror du kan ha blitt utsatt for en hatefull ytring er det viktig at du anmelder det. Vi kan ikke alle være eksperter i å vite hvor terskelen for de straffbare ytringene ligger, den vurderingen er det politiet som skal gjøre. Hvis du er usikker på om en ytring er straffbar er det derfor best å anmelde den og la politiet gjøre sine vurderinger. 

Ett enkelt tilfelle av hatkriminalitet rammer mange på én gang: Når en person blir slått ned fordi en er transperson, kan det være veldig skadelig for den personen. Samtidig er det skadelig for andre transpersoner og skeive som blir redde for at de kan bli utsatt for det samme. I tillegg til det kan andre minoriteter i samfunnet vårt bli redde for at de også kan bli utsatt for hatkriminalitet.

På denne måten rammer hvert eneste tilfelle av hatkriminalitet veldig mange samtidig. Noen av oss kan bli redde for å delta i samfunnet sånn som vi ønsker på grunn av dette. Vi unngår kanskje situasjoner, samtaler og steder for å unngå å bli utsatt eller for å prøve å hindre at vi utsettes igjen. Når vi opplever at vi ikke kan være på de stedene vi vil være og delta i de samtalene vi ønsker å delta i av frykt for hva vi kan utsettes for er det et demokratisk problem. Det betyr at noen av oss ikke får deltatt på lik linje med andre i samfunnet vårt. Det er en av grunnene til at det er så viktig å jobbe mot hatkriminalitet. 

Det er viktig å anmelde hatkriminalitet fordi flere anmeldelser gir oss bedre forståelse av hvem som utsettes, hva en utsettes for, hvor det skjer og hvor ofte det skjer. Når vi vet mer om hatkriminalitet er det også lettere å jobbe mot det.

Det er med all sannsynlighet mange flere som opplever å bli utsatt for hatkriminalitet enn det som faktisk anmeldes til politiet. I politiets innbyggerundersøkelse oppgir bare 2 av 10 som har blitt utsatt for hatkriminalitet at de har anmeldt det. Det kan være mange forskjellige grunner til at en ikke anmelder til politiet. Noen vet kanskje ikke så godt hva hatkriminalitet er. Andre er kanskje redde for hvordan de vil bli møtt av politiet, eller har hatt et dårlig møte med politiet tidligere. 

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har hatt et godt eller et dårlig møte med politiet som du ønsker å dele med oss, eller hvis du har blitt utsatt for hatkriminalitet og vurderer å ikke anmelde. Vi kan også gi deg hjelp og veiledning dersom du er usikker på eller bekymret for hvordan du skal gå frem for å anmelde. Da kan du kontakte oss her. Vi behandler all informasjon konfidensielt, men vi oppfordrer til å ikke sende sensitive opplysninger via mail.  

Fri-sone var en kampanje som hadde som mål å øke kunnskapen i befolkningen om hatkriminalitet som skeive og andre utsettes for. Når for eksempel en butikk, kafé eller et kulturhus definerte sitt område som en Fri-sone betyr det at de som jobber der har fått litt opplæring av Rosa kompetanse justis i hva hatkriminalitet er, hvorfor det er så viktig å jobbe mot og støtte noen som utsettes for det. Mer kunnskap gjør oss bedre rustet i arbeidet mot hatkriminalitet.

 

Rosa kompetanse justis er et tiltak i FRI som jobber for å øke kunnskapsnivået i samfunnet og politiet om hva hatkriminalitet er, og skape gode møter mellom politiet og særlig den skeive delen av befolkningen.

Derfor jobber Rosa kompetanse justis med å heve kompetansen særlig i politiet om hva det vil si å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet og hvordan de kan sikre mest mulig likeverdige tjenester. Du kan lese mer om kompetansehevingen under fanen "Rosa kompetanse" øverst.

Rosa kompetanse justis jobber også for at flere skal anmelde hatkriminalitet. Det innebærer at dersom du selv eller noen du kjenner har blitt utsatt for det og er bekymra for hvordan det vil bli å gå til politiet med saken, kan du alltid ta kontakt med Rosa kompetanse justis. Du kan også ta kontakt med oss hvis du har hatt en god eller en dårlig opplevelse i møte med politiet som du ønsker å fortelle oss om. 

Lær mer om Foreningen Fri under fanen "Om oss" øverst.